Katowice - Włącz się. Młodzi i media


 

25 października (czwartek) 14:00-18:00
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM sala 89
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7

KATOWICE

 

 


 


 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach i Centrum Edukacji Obywatelskiej zapraszają do udziału w programie:

Włącz się. Młodzi i media.

Uczniowie poznają i uczą się języka mediów. Wyszukują i analizują informacje w prasie, radiu, telewizji i internecie. Kształcą postawę krytycznego i świadomego odbioru treści przekazywanych przez media. Tworzą własne wypowiedzi w formie tekstów, filmów, audycji.
Opis programu
Cel:

 • podnoszenie świadomości szans i zagrożeń, jakie niosą ze sobą media,
 • kształcenie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji, ale przede wszystkim uczynienie z nich narzędzia umożliwiającego zdobywanie wiedzy, kształtowanie własnego światopoglądu, wyrażania opinii i rozwijania zainteresowań, a także podejmowanie twórczych i obywatelskich działań.
 • nauka mądrego obcowania z mediami tradycyjnymi - telewizją, prasą oraz radiem,
 • by młodzi umieli krytycznie spojrzeć na media ery cyfrowej i kreatywnie, a zarazem odpowiedzialnie korzystać z możliwości, jakie one stwarzają - nie tylko do rozrywki i kontaktów towarzyskich.

  Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, kursach internetowych, otrzymają materiały pomocnicze. Następnie, przeprowadzą lekcje z uczniami kształcące ich umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji pochodzących z różnych źródeł: prasa, telewizja, radio, internet. Uczniowie będą tworzyć własne materiały i zamieszczać je na blogach (artykuły, recenzje, komentarze, filmy, audycje radiowe).

Adresaci
Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w całej Polsce. Jest uzupełnieniem programu nauczania w szkole i propozycją na twórcze spędzenie czasu wolnego. Może być realizowany na zajęciach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz na zajęciach pozalekcyjnych – kółkach polonistycznych, dziennikarskich, w ramach grupy uczniów przygotowujących szkolną gazetkę, prowadzonego w szkole klubu filmowego, aktywnego koła bibliotecznego itp. Program realizowany ze środków Fundacji Evens z Belgii

Działania w programie:

 • Materiały pomocnicze do zajęć z edukacji medialnej

W ramach programu powstaną propozycje zajęć wykorzystujące: różnego rodzaju przekazy medialne (newsy, artykuły, recenzje, reklamy, spoty, filmy, wywiady itp.), różne strategie wyszukiwania informacji (po temacie, po pojęciach, po słowach kluczach, synonimach), użyteczne i dostępne narzędzia informacyjne i społecznościowe (serwisy tematyczne, fora dyskusyjne, blogi, Twitter, Facebook). Materiały będą dostępne na stronie internetowej programu.

 • Szkolenia regionalne dla nauczycieli

W 10 miastach w Polsce odbędą się szkolenia przygotowujące nauczycieli do wprowadzenia elementów edukacji medialnej na zajęciach przedmiotowych i pozalekcyjnych. Szkolenia odbędą się na jesieni 2012r.

 • Kurs internetowy dla nauczycieli

Odbędą się dwie edycje kursu internetowego (w sumie dla 160 nauczycieli) w terminach:
I edycja: marzec-maj 2013r.,
II edycja: październik-grudzień 2013r.).

 • Projekty uczniowskie i blogi dla uczniów

Uczniowie będą tworzyć własne materiały na wybrane przez siebie tematy (zaproponujemy kilka ścieżek tematycznych do wyboru) i zamieszczać je na blogach (artykuły, recenzje, komentarze, filmy, audycje radiowe, fotokasty, prezentacje multimedialne).

 • Wirtualny Festiwal Edukacji Medialnej

W roku 2013 zaprosimy uczniów na jednodniowy Wirtualny Festiwal. Młodzież weźmie udział w quizach, krzyżówkach, grach online. Zadania będą miały na celu sprawdzenie wiedzy uczestników, wykorzystanie umiejętności wyszukiwania informacji i ich oceny, a także tworzenia własnych treści informacyjnych – tekstów, zdjęć, krótkich materiałów filmowych. Zabawa zostanie urozmaicona konkursami, rozmowami na czacie z ekspertami (dziennikarze, eksperci), dyskusją na forum.

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, a także opiekunów szkolnych kół dziennikarskich, filmowych, aktywnych kół bibliotecznych itp. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja
Kontakt z koordynatorem programu: Katarzyna Grubek, k.grubek@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 111
Kontakt: Iwona Kruszewska-Stoły, Pracownia Informacji Pedagogicznej, tel. 32 203 66 40, e-mail: ika@womkat.edu.pl