Konkurs - Poznaj świat przez języki

17 września - 5 października

WARSZAWA

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych oraz języka niemieckiego szkół gimnazjalnych i ponadgimazjalnych oraz ich uczniów.

Celem konkursu jest dotarcie do jak największej grupy młodych osób i przekonanie ich, że znajomość języków obcych jest niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie. Daje możliwość swobodnego podróżowania, komunikowania się z innymi i sprawia, że stajemy się obywatelami świata.

 

Zapraszamy nauczycieli do zarejestrowania się w konkursie oraz ich uczniów.

 

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa się z kilku etapów:

1. Konkurs rozpoczyna się od lekcji językowej o charakterze kulturowym, którą przeprowadza nauczyciel na podstawie materiałów opracowanych przez wydawnictwa Pearson i Macmillan - partnerów merytorycznych konkursu. Nauczyciel zachęca swoich uczniów do udziału w konkursie.

2. Po tych zajęciach uczeń rejestruje się na stronie konkursu i może wybrać szkołę językową, której kurs chciałby wygrać. Następnie rozpoczyna zbieranie punktów. Punkty może uzyskać poprzez:

 • udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane w quizie tematycznie związanym z lekcją przeprowadzoną w szkole publicznej - dostępnym na stronie www konkursu,
 • udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane przez szkołę językową (do udzielenia odpowiedzi konieczne jest przejrzenie strony www szkoły) - dostępnym na stronie www konkursu,
 • udział w bezpłatnych atrakcjach przygotowanych przez szkołę językową takich jak napisanie testu językowego on-line i otrzymanie certyfikatu, pobranie ze szkoły językowej nalepek lub przypinek związanych z językiem, lekcje pokazowe, bezpłatne warsztaty, konkursy, gry językowe itp.,
 • udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowych quizów - jeśli uczeń nie wybierze żadnej szkoły językowej.

3. Ostatnim etapem jest wymyślenie przez ucznia hasła konkursowego (w języku polskim) i wpisanie go do formularza na stronie konkursu.

 

NAGRODY

Najciekawsze hasła zgłoszone przez osoby, które zdobędą znaczną liczbę punktów, zostaną nagrodzone. Nagrodą w skali lokalnej będą bezpłatne kursy językowe oferowane przez szkoły językowe a w skali krajowej tablety i materiały do nauki.

Nagrody otrzymają również nauczyciele, jeśli uczniowie przez nich zachęceni zdobędą dużą liczbę punktów:

 • nowoczesne tablety z systemem Android™,
 • prenumerata magazynu The Teacher w wersji on-line
 • udział w Kapeluszach lektora - warsztatach przygotowanych przez Stowarzyszenie PASE
 • materiały do nauki
 • Pierwszą nagrodą będą warsztaty językowe "Quirky Customs and Bonkers Traditions of Britain" dla uczniów całej szkoły organizowane w Państwa szkole przez NaukęBezGranic.

 

HARMONOGRAM

od 17 września od 16:00 - rejestracja nauczycieli i pobranie materiałów do przeprowadzenia lekcji (dostępnych po zalogowaniu się)

od 18 września do 3 października

 • nauczyciel przeprowadza lekcje w swoich klasach językowych (im wcześniej przeprowadzona lekcja tym większa szansa na zdobycie punktów przez uczniów)
 • zachęca swoich uczniów do wzięcia udziału w konkursie
 • rozwiesza w swoich klasach plakaty konkursowe załączone do wrześniowego numeru magazynu The Teacher (dostępne tylko dla języka angielskiego)
od 20 września od godz. 12:00 do 5 października do godz. 18:00 - rejestracja uczestników konkursu i możliwość zbierania punktów oraz zgłoszenia hasła konkursowego

9 października w godzinach wieczornych - ogłoszenie przez organizatora wyników konkursu na stronie www

do 31 października - wysyłka nagród konkursowych

Zapraszamy!