Lublin - Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej

 


 

listopad 2012
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5

LUBLIN

 

 

 


 

 

Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej

Forma: Warsztaty
Opłata: 10 zł
Liczba godzin: 15
Dla kogo: Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Program szkolenia:

 • Pojęcie obserwacji i diagnozy pedagogicznej.
 • Metody diagnozowania w edukacji przedszkolnej.
 • Diagnoza gotowości szkolnej.

Prowadzący:

 • Barbara Kratiuk
 • Joanna Kaczebura
 • Joanna Kraczkowska
 • Maria Winiarska
 • Weronika Barbara Kołtun


Szkolenie odbywa się w ośrodkach:

 • Centrala w Lublinie
 • Oddział w Białej Podlaskiej
 • Oddział w Chełmie
 • Oddział w Zamościu

Rejestracja