Lublin - Jak skutecznie przygotować ucznia do obowiązkowej matury z matematyki

 


 

listopad 2012
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5
 

LUBLIN

 

 

 


 

 

Konstruowanie programów nauczania zgodnych z nową podstawą programow

Forma: Warsztaty
Opłata: 10 zł
Liczba godzin: 10
Dla kogo: Nauczyciele matematyki

Program szkolenia:

  • Analiza i konstrukcja przykładowych zadań różnych typów.
  • Kryterialne ocenianie zadań otwartych.
  • Opracowanie zestawów zadań ćwiczeniowych.

Prowadzący:

  • Anna Biskupska
  • Marzena Karwowska

Szkolenie odbywa się w ośrodkach:

  • Centrala w Lublinie
  • Oddział w Białej Podlaskiej
  • Oddział w Chełmie
  • Oddział w Zamościu