Lublin - Dni Centrum Brytyjskiego

3 grudnia (wtorek) 2013, godz. 10:30-16:30
Centrum Brytyjskie UMCS
ul. Zuchów 2

Lublin

 

 

 

 

 

 

10.30-11.30 Sesja dla studentów kierunków filologicznych

How to be a successful English Philology/Applied Linguistics student?
Dr Piotr Steinbrich – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studying English at the tertiary level in the university context requires time and effort. Not only do students have to reach a required proficiency level (C1 or C2), but also they have to pay more attention to accuracy, pronunciation, specialized vocabulary or knowledge about the language, to name but a few. In this session, tailored for English Philology and Applied Linguistics students, we will look at how to go about the meanders of studying English, focusing on those aspects that seem most useful and relevant and that might help in improving language competence in a pleasant and (relatively) painless manner.


12.00-15.00 Blok dla uczelni wyższych (w ramach obchodów 60-lecia CNiCJO UMCS)

Slaves to scales? Or why proficiency scales are in fact useful
Dr Piotr Steinbrich – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Grouping students according to the proficiency level within the CEFR Common Reference Levels has become a standard feature of any ELT course, be it a public school, a PLS or a university setting. In this talk we will discuss the benefits and shortcomings of using various proficiency scales and what bearing it has on teachers’ classroom practices.
Poświadczanie Kompetencji Językowych w Akademickim Systemie Kształcenia
mgr Małgorzata Chmielewska i mgr Ewa Orłowska – Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS

Kilka słów na temat aktualnych zasad poświadczania biegłości językowej jakże istotnych w kontekście znowelizowanej Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Konieczność wymiernego i sformalizowanego poświadczania kompetencji językowych studentów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów co najmniej na poziomie B2/B2+. Praktyka i wyzwania.

13.30-14.00 Poczęstunek

The 23rd IATEFL Poland Conference in Lublin 2014 launch
Sławomir Nowikowski – IATEFL i Grażyna Roguska – SPNJO Uniwersytet Przyrodniczy

Lektor 2.0
Iwona Filip - Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

Wystąpienie, w którym autorka zaprezentuje własne doświadczenia z dostosowaniem szeroko pojętej technologii informacyjnej do specyfiki zajęć lektoratowych. W szczególności podzieli się kilkoma sprawdzonymi sposobami wykorzystania edukacyjnych portali społecznościowych, bloga i darmowych narzędzi internetowych. Pokaże, że MyGrammarLab to elastyczny kurs, który można zaadaptować zarówno do indywidualnych potrzeb studentów jak i lektora, a także opowie o tym, jak zaskoczyła studentów QR kodem.

15.30-16.30 Sesja dla nauczycieli szkół państwowych

Diagnoza szkolna - klucz do sukcesu
Marek Jędryka - Pearson

W czasie sesji pokażemy w jaki sposób Diagnoza Szkolna Pearsona może dostarczyć szerokiej wiedzy o uczniu, jego mocnych i słabszych stronach, opanowaniu umiejętności wyrażonych w Nowej Podstawie Programowej oraz przygotowaniu do egzaminu. Skupimy się na także na przykładach, które pokażą, jak w prosty sposób uzyskać i interpretować informacje otrzymane z systemu diagnostycznego, w tym również dane statystyczne.

 

Szczegółowy program