Matura międzynarodowa

International Baccalaureate (IB) Diploma Programme jest częścią międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate; obejmuje uczniów w wieku od 16 do 19 lat i kończy się egzaminem maturalnym.

Matura międzynarodowa to nowoczesny program edukacyjny dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, preferują kreatywność i  aktywność, nie obawiają się wyzwań. Program został tak zaprojektowany, aby posiadał obowiązkowe informacje oraz standardowy zbiór egzaminów dla uczniów z całego świata. Organizacja Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organization) z siedzibą w Szwajcarii, sprawuje stałą kontrolę nad prawidłowością wprowadzania i poziomem realizacji programu Matury Międzynarodowej, który obecnie jest dostępny dla młodych ludzi w 139 państwach. 

Uczniowie uczą się sposobów przyswajania informacji oraz komunikowania z przedstawicielami innych kultur. Program zachęca młodzież do bycia człowiekiem rozumiejącym racje innych ludzi. Kładzie nacisk na wielokulturowość współczesnego świata, dużo uwagi poświęcając zachowaniu własnej tożsamości.

 

Dlaczego warto mieć dyplom IB?

Absolwenci wychodzą z prawdziwie międzynarodowym wykształceniem, które będzie motywowało studentów do rozumienia innych kultur, języków oraz nauki rozpatrywania problemów z różnych punktów widzenia.
Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie.

ŚWIAT: Otwiera drzwi do najlepszych uniwersytetów świata, a dobre wyniki na maturze ułatwiają aplikację na uczelnie amerykańskie. Absolwenci klas IB są często zwalniani z egzaminów wstępnych na studia oraz z dodatkowych egzaminów sprawdzających znajomość języków obcych. Ponadto niektóre zagraniczne uniwersytety oferują specjalne stypendia dla absolwentów IB.

POLSKA: W Polsce matura IB traktowana jest na zasadach świadectwa dojrzałości. Większość uczelni ma korzystny przelicznik ocen IB na "tradycyjne" polskie procenty, co ułatwia uczniom aplikację na studia w kraju. Niektóre uczelnie przyjmują absolwentów klas IB pomijając tradycyjny proces rekrutacji  albo na szczególnych zasadach.

Informacje na temat egzaminu oraz wykaz szkół nauczających powyższym programem znajdziesz TUTAJ.