Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty jest podsumowaniem pierwszego etapu nauczania i jego wyniki dają wskazówki zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela. Sprawdzian umożliwia zbadanie, które umiejętności uczniowie już dobrze opanowali, a nad którymi warto jeszcze popracować. 

Tegoroczna edycja odbędzie się 10 kwietnia 2014 r.

 

Zgodnie z nowymi zasadami uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem szkoły mają do wyboru trzy różne opcje. Każda z nich oznacza inne korzyści dla szkoły oraz wynikające stąd różne zadania dla jej pracowników. Wyboru mogą Państwo dokonać w czasie zapisu szkoły do udziału w projekcie na stronie www.szkola.operon.pl.

W ramach projektu

szkoła otrzymuje:

Opcja 1.

SZKOŁA UCZESTNICZĄCA

Opcja 2.

SZKOŁA WSPIERAJĄCA

Opcja 3.

SZKOŁA PARTNERSKA

Certyfikat udziału w projekcie

#

#

#

Obecność w rankingu szkół biorących udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem (szkoła może z tego zrezygnować)

#

#

#

Arkusze egzaminacyjne w formie elektronicznej (pdf)

#

#

#

Arkusze egzaminacyjne w formie drukowanej

#

#

#

Otrzymanie wyników egzaminu w pierwszej kolejności

#

#

#

Bezpłatny dostęp do kursu internetowego „Rozwijanie kompetencji kluczowych metodą projektu” dla wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wyznaczonych
przez dyrektora szkoły

#

#

#

Z jakimi zadaniami dla szkoły wiąże się dana opcja?

 • Rekomendowanie programu
 • Czynny udział w ankietach i badaniach organizowanych przez wydawnictwo

 

 • Udział w kosztach przedsięwzięcia (Koszt jednego arkusza dla ucznia wynosi 1,23zł brutto, a  każdy uczeń otrzymuje 2 arkusze, więc koszt na jednego ucznia to 2,46zł brutto.)


Uwaga promocja! Szkoły, w których przynajmniej jeden nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zadeklarował wybór podręcznika Wydawnictwa Operon z serii Kolorowa klasa na rok szkolny 2013/2014 lub 2014/2015, zyskają status Szkoły Wspierającej i otrzymają arkusze w formie drukowanej nieodpłatnie.

 • Testowanie narzędzi służących programowi egzaminacyjnemu

 

 

 • Konsultowanie i testowanie materiałów edukacyjnych.
 • Współpraca przy tworzeniu nowych narzędzi diagnostycznych.
 • Publikowanie różnego typu materiałów edukacyjnych w elektronicznym Biuletynie Wydawnictwa Operon.
 • Udział w reportażach filmowych realizowanych przez Wydawnictwo Operon dotyczących problematyki edukacyjnej i podręcznikowej.

 

 

HARMONOGRAM

 

ZAPISY

 

 • do 6 marca – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty w zakresie „Szkoły Partnerskiej” oraz „Szkoły Wspierającej”. Szkołom zgłoszonym do projektu w tym zakresie i terminie udostępnione zostaną arkusze egzaminacyjne w formie drukowanej dla każdego ucznia.
 • do 8 kwietnia – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty w zakresie „Szkoły Uczestniczącej”. Szkołom zgłoszonym do projektu w tym zakresie i terminie udostępnione zostaną arkusze egzaminacyjne w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku.

 

TERMINY

 

 • między 7 a 9 kwietnia – dostarczenie dyrektorom szkół uczestniczących w projekcie Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty w zakresie „Szkoły Partnerskiej” oraz „Szkoły Wspierającej“ zapieczętowanej przesyłki z kompletem arkuszy do przeprowadzenia sprawdzianu;
 • 8 kwietnia – udostępnienie dyrektorom szkół uczestniczących w projekcie Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty w zakresie „Szkoły Uczestniczącej” arkuszy egzaminacyjnych do pobrania w formie elektronicznej (do samodzielnego wydruku) na stronie www.szkola.operon.pl;
 • 10 kwietnia 2014 r. godzina 9.00 – odbywa się Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM;
 • 11 kwietnia – publikacja odpowiedzi do zadań na stronie internetowej www.operon.pl;
 • do 30 kwietnia – możliwość wprowadzania wyników uczniów ze sprawdzianu na stronie www.szkola.operon.pl;
 • na początku maja wydawnictwo prezentuje szkołom uczestniczącym w projekcie Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty w zakresie „Szkoły Partnerskiej” i „Szkoły Wspierającej” raporty podsumowujące wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM;
 • w połowie maja wydawnictwo prezentuje szkołom uczestniczącym w projekcie Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty w zakresie „Szkoły Uczestniczącej” raporty podsumowujące wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM.

 

ZGŁOŚ SZKOŁĘ

 

Edycja 2012/2013

 

Zapraszamy do sieci księgarń Bookland, gdzie znajdą Państwo repetytoria przygotowujące do Sprawdzianu po 3-klasia.