Światowy Dzień Nauczyciela

W dniu 5 października pod patronatem UNESCO obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher's Day). Święto zostało proklamowane w 1994 roku na pamiątkę podpisania w 1966 roku ”Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela” opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania.