Warszawa - Zmiana – warunkiem efektywnej pracy polonisty w szkole ponadgimnazjalnej

 


 

21 listopada 2012 godz.: 15 - 19
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Solec 57 (wejście od ul. Wilanowskiej), sala 22 piętro I

WARSZAWA

 

 

 


 

 

Zmiana – warunkiem efektywnej pracy polonisty w szkole ponadgimnazjalnej
CYKL: PRAKTYCZNA POLONISTYKA

Zmiana edukacyjna w szkole ponadgimnazjalnej nabiera dynamicznego charakteru. Istnieje zatem potrzeba nie tyle oswajania z nią, co efektywnego wspierania nowych zadań edukacyjnych. W jakim kierunku powinna zmierzać praca nauczyciela polonisty, by jego uczniowie „uczyli się”, a nie byli tylko nauczani? Jak realizować program nauczania języka polskiego, by nie zatrzymywać się w opłotkach starego?
Postaramy się, by na te pytania nauczyciel znalazł odpowiedź na naszej konferencji.

Program szkolenia:

  • Ku innym zasadom oceniania.
  • Nowe tendencje w zakresie analizy, interpretacji i wartościowania tekstów kultury.
  • Nauczyciel polonista jako gospodarz treści programowych – różne propozycje rozkładu materiału nauczania.

Informacja dodatkowa: Moduł III ma formę warsztatu metodycznego.

Liczba godz
.: 5

Koszt: bezpłatnie

Prowadzący: nauczyciele konsultanci MSCDN (Wydziały w Płocku i Warszawie):

  • dr Agnieszka Zielińska – autorka studium o Andrzeju Towiańskim, zainteresowana problemami romantyzmu i językoznawstwa, propagatorka kultury języka w swoim mieście;
  • Barbara Gełczewska - autorka programów i współautorka podręczników do języka polskiego, zainteresowana metodyką przedmiotową, czytelnictwem uczniów i aspektami aksjologicznymi dydaktyki polonistycznej.


Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej
-formularz zgłoszeniowy pod hasłem „zapisz się”, w wyjątkowych przypadkach możliwość zgłoszenia faksem nr 22 625 65 86 poprzez wydrukowanie i wypełnienie Karty zgłoszenia. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia:
TUTAJ

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel konsultant:

Barbara Gełczewska, e-mail: barbara.gelczewska@mscdn.edu.pl tel. : (22) 629-60-21/22/2 lub 22-629-92-96, pn.- pt. w godz. 10.00-15.00.