Warszawa - Wybór źródeł historycznych - nowa podstawa programowa.


 

8 stycznia 2013
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Solec 57 (wejście od ul. Wilanowskiej)

WARSZAWA

 

 

 


 


Wybór źródeł historycznych do edukacji patriotycznej i obywatelskiej zgodnie z nową podstawą programową.

Forma: warsztaty metodyczne

Liczba godz.: 5

Koszt: 25 zł


Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Warszawie
00-424 Warszawa
ul. Solec 57
tel.: 22 629 60 21/23
faks: 22 628 55 91