NOWOŚĆ - Gramatyka i stylistyka - zeszyt ćwiczeń

Ćwiczenia są przystosowane do platformy internetowej WSIPnet.pl. To platforma internetowa, do której mają dostęp nauczyciele i uczniowie. Uczniowie odrabiają pracę domową on-line zadaną przez nauczycieli, nauczyciele otrzymują z tej pracy domowej gotowe wyniki - nie tracą już czasu na żmudne sprawdzanie zadań. Nauczyciele mogą wysłać do uczniów dodatkowe zestawy ćwiczeń przygotowujące do kartkówek i sprawdzianów, zakładając określony termin wykonania i czas trwania. Oferują w ten sposób uczniom alternatywną formę utrwalania i powtarzania. WSiPnet.pl zbiera wszystkie wyniki i umożliwia ich łatwą analizę. Dzięki temu nauczyciel zdiagnozuje potrzeby danej klasy i poszczególnych uczniów w klasie. Wszechstronne raporty naszego systemu będą wsparciem dla nauczyciela przy ocenianiu osiągnięć swoich uczniów, a także przy przekazywaniu informacji rodzicom, czy dyrektorowi szkoły Korzyści dla ucznia:

  • posługiwanie się nowoczesnym narzędziem w codziennej nauce
  • zwiększenie motywacji do nauki (natychmiastowe wyniki, możliwość poprawy wyniku, przejrzysty system oceniania)
  • ograniczenia czasowe na rozwiązywanie zadań pozwalają na stworzenie warunków bliskich sprawdzianowi w szkole czy egzaminowi
  • lepsze wyniki w nauce


Podręczniki dostępne są w księgarniach stacjonarnych Bookland oraz w księgarni internetowej Eduarena.pl.