Terminy egzaminów 2013 r.

Sprawdzian szóstoklasisty 4 kwietnia Termin główny
  4 czerwca Dodatkowy termin sprawdzianu
  21 czerwca Przekazanie przez OKE zaświadczeń ze sprawdzianu do szkół
     
Egzamin gimnazjalny 23 kwietnia Część humanistyczna
  24 kwietnia Część matematyczno-przyrodnicza
  25 kwietnia Język obcy nowożytny
 

3 - 5 czerwca

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego
  21 czerwca Przekazanie przez OKE zaświadczeń z egzaminu do szkół
     
Matura 7 - 28 maja SZCZEGÓŁY
  3 - 19 czerwca Termin dodatkowy egzaminu maturalnego
  28 czerwca Przekazanie przez OKE świadectw do szkół
  27 sierpnia Termin poprawkowy egzaminu maturalnego, część pisemna
  26 - 30 sierpnia Termin poprawkowy egzaminu maturalnego, część ustna
  13 września Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół

Szczegółowy kalendarz ustnych egzaminów maturalnych wyznaczają szkolne komisje egzaminacyjne.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dodatkowymi, które ułatwią przygotowanie do: