Projekt współfinansowany

TYTUŁ PROJEKTU

Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego
w Bookland.net w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych

 

  • Nazwa beneficjenta: Bookland.net Sp. z o.o.
  • Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
  • Wartość projektu: 561 368,39 PLN
  • Koszty kwalifikowane: 518 237,5 PLN
  • Kwota dofinansowania: 298 090,21 PLN