Nowość - multimedialne kursy do gimnazjum

Moje Gimnazjum 2010 - Testy humanistyczne

Multimedialny, interaktywny kurs komputerowy przygotowujący do zdania egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej. Forma i zawartość merytoryczna programu odpowiada wymaganiom egzaminu. Program sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu przedmiotów:

 • języka polskiego
 • historii
 • wiedzy o społeczeństwie

Program Moje Gimnazjum 2010:

 • składa się z serii 10 bogato ilustrowanych oraz w pełni udźwiękowionych zestawów testów, które zostały opracowane na podstawie pytań z przedmiotów humanistycznych zawartych w egzaminach w całej Polsce
 • Każdy test zawiera pytania dotyczącej innej epoki
 • Poprzez rozwiązywanie kilkunastu rodzajów interaktywnych ćwiczeń uczeń sprawdza uzyskuje informacje, które partie materiału sprawiają mu jeszcze trudność

 


Moje Gimnazjum 2010 - Testy matematyczno-przyrodnicze

Multimedialny, interaktywny kurs komputerowy przygotowujący do zdania egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno- 

przyrodniczej. Program sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu 6 przedmiotów:

 • matematyki
 • biologii
 • geografii
 • chemii
 • fizyki
 • astronomii

Program Moje Gimnazjum 2010:

 • zawiera cztery bogato ilustrowane oraz w pełni udźwiękowione zestawy testów, które zostały opracowane na podstawie pytań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zawartych w egzaminach gimnazjalnych zebranych z całej Polski w latach ubiegłych
 • Poprzez rozwiązywanie kilkunastu rodzajów interaktywnych ćwiczeń uczeń uzyskuje informacje, które to partie materiału sprawiają mu jeszcze problemy. 
 • Szczególnie dużo uwagi poświęcono tym ćwiczeniom, które w latach ubiegłych sprawiły najwięcej problemów uczniom podczas egzaminu. One to zawierają również szczegółowy, krok po kroku, opis rozwiązania. Po przeanalizowaniu tych rozwiązań uczeń powinien nauczyć się rozwiązywać typowe zadania z przedmiotów ścisłych.

 

Testy z serii Moje Gimnazjum 2010 zapewniają od 60 do 80 godzin nauki.

Obie pozycje dostępne są w sieci księgarni Bookland oraz w księgarni internetowej Eduarena.pl