Katowice - Konferencja dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i użytkowników Diagnozy szkolnej Pearson

29 sierpnia (czwartek) 2013, godz. 11:30 - 14:20
Centrum Konferencyjne ING
ul. Sokolska 34

KATOWICE

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

11:30-12:00 rejestracja
12:00-13:00 Secrets Revealed – the Ins and Outs of Matura 2015, Daniel Brayshaw
(sesja dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych)


We are often reminded by wise old souls that ‘patience is a virtue’ and ‘good things come to those who wait’. Being the most virtuous (not to mention intelligent, kind, creative, attractive etc.) of professionals, we teachers of upper-secondary English have waited patiently since the springtime for further details of Matura 2015. Now, finally, the wait is over, the fog has lifted and the Informator is ready to reveal its secrets.

This session will take a detailed look at what we now know about the new format of the exam and the way that marks will be distributed. As ever, expect a fun, interactive and idea-filled training session designed to equip you with practical activities to make preparation for Matura 2015 effective and enjoyable.

The session will be illustrated with examples from Pearson’s upper-secondary exam preparation course Matura Choices.

13:00-13:20 przerwa kawowa
13:20-14:20 Diagnoza szkolna - klucz do sukcesu, Marek Jędryka
(sesja dla użytkowników i przyszłych użytkowników Diagnozy szkolnej Pearson)


Czy diagnozują Państwo swoich uczniów, tak, jak zaleca rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy?

Szczegółowa diagnoza wiedzy i umiejętności ucznia jest niezbędnym elementem skutecznego nauczania. Prawdziwa diagnoza to jednak dużo więcej niż sam test na początku roku...

W czasie sesji pokażemy, jak prawidłowo prowadzona i wspierana przez gotowe narzędzia diagnoza może dostarczyć szerokiej wiedzy o uczniu, jego mocnych i słabszych stronach, opanowaniu umiejętności wyrażonych w Nowej Podstawie Programowej oraz przygotowaniu do egzaminu. Skupimy się na także na tym, jak w prosty sposób uzyskać i jak interpretować dane, również statystyczne, które pozwolą w wyczerpujący sposób opisać postępy uczniów i zaplanować dalszą pracę zgodnie z osiągniętymi wynikami.   

Informator Maturalny CKE

 

Dla zarejestrowanych uczestników konferencji materiały:

  • Kompendium Matura 2015 autorstwa Barbary Czarneckiej Cichej z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  • książka ucznia Matura Choices Upper-intermediate
  • zestaw materiałów konferencyjnych wraz z certyfikatem potwierdzającym udział w szkoleniu