WYNIKI I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich

I WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRANCJI I KRAJACH FRANKOFOŃSKICH


Konkurs odbył się 11 lutego 2011 i został zorganizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było m. in. propagowanie kultury francuskiej i języka francuskiego oraz poszerzenie wiedzy geograficznej, historycznej i kulturowej dotyczącej Francji i krajów frankofońskich.

Do konkursu zgłosiło się 91 uczniów z następujących białostockich szkół : PG nr 6, PG nr 7, PG nr 9, SG nr 4 STO, SG nr 8 STO, I LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, VII LO, SLO STO oraz z ZS z DNJB w Hajnówce. Uczestnicy musieli wykazać się na teście wiedzą z różnych dziedzin, np. historii, geografii, sztuki, tradycji. Test konkursowy jest dostępny dla każdego na platformie e-learningowej VI LO.

Rozdanie nagród odbyło się 25 lutego 2011.

 

Laureaci konkursu:

kategoria GIMNAZJUM

miejsce 1: Kinga Bugalska ; Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Nowakowskiego w Białymstoku

miejsce 2: Natalia Murawska ; Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku

miejsce 3: Urszula Adamska ; Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Nowakowskiego w Białymstoku


kategoria LICEUM

miejsce 1: (ex aequo) Przemysław Kossakowski ; VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku oraz Jakub Sawicki  IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku

miejsce 2: Cezary Rutkowski ; I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku

miejsce 3: Marta Gil ; VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

 

W imieniu całego zespołu firmy Bookland.net, która była sponsorem nagród rzeczowych, gratulujemy wszystkim laureatom i ich opiekunom i życzymy dalszych sukcesów. W imieniu Organizatorów już dziś zapraszamy uczniów do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

 

GALERIA