Krosno - konferencja dla nauczycieli szk. podst. i gimn. - j.angielski

19 lutego (wtorek) godz.10.00-14.30
Hotel Nafta
ul. Lwowska 2

KROSNO

 

 

 

 

 

10:00-10:30 rejestracja dla nauczycieli szkół podstawowych
10:30-11:30 Children gamified, Piotr Steinbrich
sesja dla nauczycieli klas 1-3

Games are an inseparable part of any lesson with children. In an English classroom, they are used to boost learners' motivation, to promote the development of social skills, and, most importantly, to foster language development. In this session will have a closer look at more traditional games as well as those with the technological twist. We will be concerned with the educational benefits games bring, paying special attention to how to create and maintain the home-school link, offering ways of involving parents in the educational process.

11:30-11:45 przerwa kawowa
11:45-12:45 Sprawdzian Szóstoklasisty: What’s it all about and how should we prepare for it?, Robert Dean
sesja dla nauczycieli klas 4-6

This session will take a look at the planned sprawdzian szóstoklasisty, summarising what we know about the test, what we can expect and reflecting on what we can do to best prepare our learners for it. The session will include a balance of information about the planned test and practical classroom ideas with an emphasis on the latter, showing how we can include test practice in our lessons in a fun and stress-free manner. The session will be illustrated with material taken from the Pearson primary course Discover English.

12:45-13:00 Mądra cyfryzacja, Przemysław Michna

Powodów, dla których warto korzystać z technologii w szkole jest wiele: by lekcje były ciekawsze, by uczniowie lepiej rozumieli, by łatwiej zapamiętywali i mądrze korzystali z internetu. Nie bez powodu wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego obejmują umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Dobrze zorganizowana cyfrowa szkoła nie oznacza jednak wcale rezygnacji z tradycyjnych sposobów pracy! Sztuka polega na tym, by umiejętnie łączyć dobre praktyki analogowe z rozwiązaniami nowoczesnymi. W czasie sesji przedstawimy konkretne rozwiązania i pomysły, które umożliwią wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w warunkach typowych dla każdej polskiej szkoły bez rezygnacji z dobrych, tradycyjnych praktyk.

12:45-13:15 rejestracja dla nauczycieli szkół gimnazjalnych
13:15-14:15 21st Century Teaching for 21st Century Students, Piotr Steinbrich
sesja dla nauczycieli szkół gimnazjalnych


Nowadays, focusing solely on course books is simply not enough. For learners, technology is their natural context. The way they communicate with others is through text messaging, facebook or twitter, to name but a few. They assimilate information quickly and painlessly provided it is presented to them in their preferred way. Preparing them for future, as well as here-and-now challenges, we need to focus on the topics which are relevant for teenagers and to use the techniques and methods which are attractive in that they resemble real and natural contexts for assimilating knowledge and practising skills. In this talk, we will look how to implement 21st century teaching for 21st century students at the junior-high level.

14:15-14:30 Mądra cyfryzacja, Przemysław Michna
sesja dla nauczycieli szkół gimnazjalnych

Powodów, dla których warto korzystać z technologii w szkole jest wiele: by lekcje były ciekawsze, by uczniowie lepiej rozumieli, by łatwiej zapamiętywali i mądrze korzystali z internetu. Nie bez powodu wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego obejmują umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Dobrze zorganizowana cyfrowa szkoła nie oznacza jednak wcale rezygnacji z tradycyjnych sposobów pracy! Sztuka polega na tym, by umiejętnie łączyć dobre praktyki analogowe z rozwiązaniami nowoczesnymi. W czasie sesji przedstawimy konkretne rozwiązania i pomysły, które umożliwią wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w warunkach typowych dla każdej polskiej szkoły bez rezygnacji z dobrych, tradycyjnych praktyk.   

 

Dla zarejestrowanych uczestników konferencji zostały przygotowane poniższe materiały:

Dla uczestników sesji dla klas 1-3:

  • książka nauczyciela Our Discovery Island 1 ze stronami z książki ucznia
  • poradnik Wpływ rodziców na sukces dziecka w szkole

Dla uczestników sesji dla klas 4-6 oraz sesji Mądra cyfryzacja:

  • książka ucznia Discover English 1, wydanie egzaminacyjne
  • informator Mądra Cyfryzacja. Rozwiązania cyfrowe dla szkół

Dla uczestników sesji dla klas gimnazjalnych oraz sesji Mądra cyfryzacja:

  • książka nauczyciela Next Move 2
  • zeszyt ćwiczeń Next Move 2
  • informator Mądra Cyfryzacja. Rozwiązania cyfrowe dla szkół

Dla wszystkich uczestników:

  • zestaw materiałów konferencyjnych wraz z certyfikatem potwierdzającym udział w szkoleniu