Kuratoria Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa
tel. 22 34-74-100


Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Główny

ul . Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
tel. 22 318-91 -00


Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
tel. 22 551 24 00
fax  22 826 64 97

Kuratorium Oświaty w Łodzi
al. Kościuszki 120a
90-446 Łódź
tel. 42 637 70 55
fax 42 636 03 85

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42,
fax 017 867-19-54

Kuratorium Oświaty w Lublinie
ul. 3 Maja 6
20-950 Lublin
tel. 081 538-52-00,
fax: (081) 538-52-30, (081) 538-52-65

Delegatura w Białej Podlaskiej
ul.Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 81 73
fax 83 343 42 83

Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41 342-16-34
fax 41 344-88-83