Nowość - program multimedialny Adept Matematyki

Adept matematyki jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla: 

 • uczniów szkół podstawowych,
 • uczniów gimnazjów 
 • uczniów szkół średnich, 
 • studentów wyższych uczelni

Zawiera wiadomości z wielu działów matematyki elementarnej i wyższej (wzory, definicje, rysunki), niezbędnych do wszelkiego rodzaju powtórek, egzaminów i sprawdzianów. Stanowi znakomitą pomoc przy rozwiązywaniu zadań. Posiada wbudowany specjalistyczny kalkulator i kontekstową pomoc, która czyni go prostym i łatwym w obsłudze.

Cechy programu:

 • Przeliczanie liczb w różnych systemach liczbowych (dziesiętnym, rzymskim, szesnastkowym, dwójkowym).
 • Przeliczanie danych (czasu, miary, kąta), obliczanie logarytmów o dowolnej podstawie.
 • Obliczenia z zakresu stereometrii i geometrii, animowane prezentacje podstawowych brył geometrycznych.
 • Rachunek wektorowy na układzie współrzędnych: kartezjańskim, biegunowym, cylindrycznym i sferycznym.
 • Obliczanie wartości funkcji w zadanym punkcie i ich tablicowanie.
 • Rozwiązywanie równań liniowych i kwadratowych z podaniem rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych lub zespolonych.
 • Wykonywanie wszystkich podstawowych operacji na macierzach i wyznacznikach.
 • Obliczenia z zakresu rachunku prawdopodobieństwa dla zmiennych losowych skokowych i ciągłych.
 • Wiele innych obliczeń i informacji.

Wymagania systemowe: Procesor: P60, Pamięć RAM: 8 MB, Grafika: SVGA 1MB, Karta dźwiękowa: Sound Blaster lub kompatybilna, Czytnik CD-ROM: x4, System operacyjny: Windows 95/98/Me/XP.

Program Adept matematyki dostępny jest w sieci księgarni Bookland oraz w księgarni internetowej Eduarena.pl