NOWOŚĆ - Matematyka. Poznać, zrozumieć.

 

Podręcznik jest najnowszym elementem cyklu Poznać, zrozumieć.

  • podręcznik zgodny zobowiązującą podstawą programową
  • dostosowany do standardów wymagań egzaminacyjnych
  • zawiera rozwiązania wielu zadań
  • składa się z 3 rozdziałów
  • obejmuje stereometrię, elementy statystyki opisowej, teorię prawdopodobieństwa, kombinatorykę oraz powtórzenie i utrwalenie wiadomości
  • na końcu podręcznika znajduje się Bank zadań, a w nim ponad 200 dodatkowych zadań
  • wszystkich zadań w podręczniku jest ponad 1100, do większości z nich podano odpowiedzi
  • w serii ukazały się także Sprawdziany dla Nauczyciela