Czy myślisz już o maturze?


 

Matura 2012

W ramach przypomnienia i mobilizacji do nauki zebraliśmy dla was najważniejsze wiadomości o maturze 2012. Tak jak w ubiegłym roku obowiązkowa będzie matura z języka polskiego oraz  matura z matematyki. Obowiązkowo trzeba będzie zdać także wybrany język obcy.  Pomimo wprowadzenia obligatoryjnej nauki dwóch języków obcych w gimnazjum, obowiązkowa matura z języka angielskiego mimo jej popularności nie nastąpi prędko, jeżeli w ogóle.
 

Zmiany w egzaminie z języka obcego

Najważniejszą ze zmian jest zniesienie podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Co za tym idzie zmieniono maksymalną liczbę punktów, które można uzyskać podczas egzaminu ( z 20 na 30) . Do tej pory na maturze z języka liczyła się przede wszystkim  realizacja poleceń na minimalnym poziomie, uczniowie, którzy mówili  więcej i przy użyciu bogatszego słownictwa, nie byli dodatkowo premiowani. Od 2012 roku ważne będzie, czy maturzysta potrzebował pomocy nauczyciela, czy też poradził sobie samodzielnie. Komisja egzaminacyjna będzie zwracać takze uwagę na jakość wymowy i płynność wypowiedzi.

Ważną zmianą jest także to, że egzamin przed komisją zacznie się natychmiast po przydzieleniu polecenia. Nie będzie czasu na zapoznanie się z pytaniami i przygotowaniu do nich, premiowana będzie spontaniczność wypowiedzi.  Rozmowa ma przebiegać z jednym członkiem komisji, a druga osoba ma się jej tylko przysłuchiwać.

Aby dobrze wypaść na egzaminie maturalnym warto o nim pomyśleć już teraz, kiedy jest jeszcze czas na ewentualne nadrobienie zaległości. Z pewnością w nauce pomogą wam oferowane przez nas repetytoria:

 

Poniżej podajemy daty egzaminów pisemnych:

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Godzina  9.00

Godzina 14.00

4 Maja - piątek

język polski – poziom podstawowy

wiedza o tańcu – poziom podstawowy
wiedza o tańcu - poziom rozszerzony

7 Maja poniedziałek

ęzyk polski – poziom rozszerzony

historia muzyki – poziom podstawowy
historia muzyki – poziom rozszerzony

8 wtorek

matematyka – poziom podstawowy

język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy
język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

9 środa

matematyka – poziom rozszerzony

historia sztuki – poziom podstawowy
historia sztuki – poziom rozszerzony

10 czwartek

język angielski – poziom podstawowy

język angielski – poziom rozszerzony

11 piątek

wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy
wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony

fizyka i astronomia - poziom podstawowy
fizyka i astronomia – poziom rozszerzony

14 poniedziałek

biologia – poziom podstawowy
biologia – poziom rozszerzony

historia – poziom podstawowy
historia – poziom rozszerzony

15 wtorek

informatyka – poziom podstawowy
informatyka – poziom rozszerzony

chemia – poziom podstawowy
chemia – poziom rozszerzony

16 środa

język niemiecki – poziom podstawowy

język niemiecki – poziom rozszerzony

17 czwartek

georgafia – poziom podstawowy
georgafia – poziom rozszerzony

filozofia – poziom podstawowy
filozofia – poziom rozszerzony

18 piątek

język rosyjski – poziom podstawowy

język rosyjski – poziom rozszerzony

21 poniedziałek

ęzyk francuski – poziom podstawowy
język francuski w klasach dwujęzycznych

ęzyk francuski – poziom rozszerzon

22 wtorek

język hiszpański – poziom podstawowy

język hiszpański – poziom rozszerzony

23 środa

języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy
język regionalny – język kaszubski – poziom podstawowy

języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony
język regionalny – język kaszubski – poziom rozszerzony

24 czwartek

język włoski – poziom podstawowy

język włoski – poziom rozszerzony

25 piątek

Przedmioty zdawane w języku obcym przez absolwentów klas dwujęzycznych

 

Pozycje dostępne w sieci księgarń Bookland oraz w księgarni internetowej Eduarena.pl