Program rządowy "Wyprawka Szkolna"

Od 180 zł do 390 zł wyniesie w tym roku dofinansowanie dla rodzica do zakupu podręczników.

Warunkiem otrzymania pomocy będzie m.in. złożenie wniosku w terminie wyznaczonym przez gminę. O dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, III klasie gimnazjum oraz odpowiednich klas szkół artystycznych. Z programu będą mogły skorzystać przede wszystkim rodziny, w których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej (351 zł miesięcznie na osobę w rodzinie). Łącznie na program "Wyprawka Szkolna" rząd przeznaczy w tym roku 94 mln zł.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie w menu Wyprawka Szkolna.

Interesujące Państwa podręczniki można znaleźć na stronie www.eduarena.pl