Nowość - Testy różnicujące. Język francuski


Począwszy od roku szkolnego 2009/2010 Ministerstwo Edukacji Narodowej nałożyło na szkoły i nauczycieli wymóg właściwego określenia i wykorzystania zdobytych przez uczniów w szkole podstawowej umiejętności językowych. Wiąże się z tym przeprowadzenie testów, które pozwolą na zakwalifikowanie uczniów do odpowiednich grup zaawansowania.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom wydawnictwo Nowela opracowało zestaw testów różnicujących z języka francuskiego. Testy są przeznaczone dla uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum. Mają one za zadanie umożliwić ocenę poziomu znajomości języka uzyskanego w szkole podstawowej i dokonać właściwego podziału na grupy tak, aby uczniowie reprezentowali zbliżony poziom kompetencji językowych.

Testy różnicujące. Język francuski skłądają się z:

  • 5 niezależnych i kompletnych testów, gotowych do powielania,
  • klucza i przykładowych rozwiązań zadań otwartych do każdego testu,
  • transkrypcji nagrań,
  • płyty z nagraniami tekstów do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.

Wszystkie testy zostały skonstruowane według tej samej koncepcji, na podstawie wymagań szczegółowych wskazanych w podstawie programowej język obcy nowożytny II etap edukacyjny (klasy IV-VI) i opisu kompetencji językowych dla poziomu A1 zawartego w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Każdy z testów sprawdza wiedzę z zakresu:

  • słownictwa (8 pkt),
  • gramatyki (12 pkt),

oraz umiejętności:

  • rozumienie ze słuchu (10 pkt),
  • rozumienie tekstu czytanego (7 pkt),
  • produkcję, reagowanie, mediację (8 pkt).

Dodatkowo, aby ułatwić sprawdzanie zadań zamkniętych, w komplecie dostępne są KARTY ODPOWIEDZI do wypełnienia przez ucznia oraz dla nauczyciela SZABLONY z kluczem do testów.

Pozycje dostępne w sieci księgarni Bookland oraz w ksiegarni Eduarena.pl