Nowość - Język francuski Zbiór ćwiczeń dla gimnazjalistów od 2012


Nowa edycja zbioru uwzględnia zmiany dotyczące wymagań egzaminacyjnych i form zadań wystepujących w arkuszach, obowiązujących od 2012 roku. Książka jest przeznaczona dla:

 • uczniów chcących samodzielnie przygotować się do egzaminu z języka francuskiego
 •  nauczycieli języka francuskiego, którzy mogą wykorzystać ćwiczenia do pracy na lekcjach, jako materiał dodatkowy lub rozszerzajacy treści nauczania.

Książka składa się z pięciu rozdziałów:

 • Rozumienie ze słuchu;
 • Rozumienie tekstów pisanych;
 • Znajomość środków językowych;
 • Znajomość funkcji językowych;
 • Wypowiedź pisemna.
   

Ponadto:

 • każdy rozdział wyjaśnia, co uczeń powinien umieć i na jakie zagadnienia zwrócić uwagę, aby poradzić sobie podczas egzaminu;
 • ćwiczenia opatrzone są informacją mówiącą, jakiego poziomu wymagań dotyczą - podstawowego czy rozszerzonego - oraz jaką umiejętność sprawdzają, a testy - jakieg zakresu tematycznego dotyczą;
 • umieszczone obok ćwiczeń słowniczki umożliwiają koncentrację na wykonywaniu ćwiczenia, bez konieczności dodatkowego zaglądania do słownika;
 • Pod ćwiczeniami, w rubryce "Warto zapamiętać", zamieszczone zostały zestawienia najbardziej przydatnych struktur i wyrażeń nawiązujących do tekstu wyjściowego. Jest to materiał, który ma na celu utrwalenie i poszerzenie słownictwa oraz struktur gramatycznych;
 • Na końcu książki umieszczono odpowiedzi do ćwiczeń oraz transkrypcję nagrań zamieszczonych na płycie CD, która jest dołączona do zbioru.