Nowość - Poradnik Dla Nauczyciela Na CD-ROM

Poradnik dla nauczyciela na płycie CD-ROM zawiera:

 • program nauczania języka niemieckiego zgodny z Nową Podstawą Programową
 • opis pracy z serią
 • kryteria oceniania w gimnazjum
 • scenariusze lekcji
 • plan wynikowy
 • rozkład materiału
 • pakiety powtórkowe
 • arkusze samooceny ucznia
 • testy wraz z nagraniami
 • kartkówki do poszczególnych rozdziałów
 • klucze do zeszytu ćwiczeń

"Weiterdeutsch" to trzyczęściowa najnowocześniejsza seria do nauki języka niemieckiego w gimnazjum. Prezentowany w podręczniku materiał leksykalny i gramatyczny podporządkowany został potrzebom komunikacji językowej tej grupy wiekowej. Kurs przeznaczony jest dla uczniów kontynuujących naukę języka niemieckiego i uczących się go w wymiarze 3 godzin tygodniowo lub więcej. Korzystać z niego mogą uczniowie, którzy w szkole podstawowej uczyli się języka niemieckiego ze wszystkich dostępnych na rynku polskim podręczników, ponieważ każdy rozdział rozpoczyna Wiederholung. (część przypominająca, uzupełniająca materiał językowy zawarty w podstawie programowej w szkole podstawowej).

Cały kurs prowadzi do poziomu B1 wg Europejskiego systemu spisu kształcenia językowego i jest zgodny z założeniamy nowej Podstawy Programowej.

Podręcznik obejmuje praktyczną wiedzę w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i uwzględnia obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych. Zawiera odpowiedni zakres struktur leksykalno-gramatycznych i odpowiada tematyce testów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych. Tematy prezentowane w podręczniku odnoszą się do typowych sytuacji i zjawisk życia codziennego dostosowanych do zainteresowań i potrzeb tej grupy wiekowej. Tematy główne zawarte w podręczniku weiterdeutsch to:
szkoła, rodzina, przyjaciele, moda, podróżowanie, wakacje, życie w mieście i na wsi, zdrowie, choroba, obowiązki w domu, praca, zawód, media, muzyka, książka, film, plany na przyszłość, pogoda, środowisko, ochrona środowiska, uroczystości rodzinne, sport wyczynowy i ekstremalny, tolerancja, obcokrajowcy, niepełnosprawni, czas wolny, hobby, usługi, zakupy, rozrywka i inne.

Produkt dostępny w Księgarni Internetowej Eduarena.pl - Poradnik CD-ROM