Poznan - konferencja dla nauczycieli szk. gimn. i ponadgimn. - j.angielski

9 lutego (sobota) godz.10.00-13.40
IBB Andersia Hotel
Plac Andersa 3

POZNAN

 

 

 

 

 

 

10:00-10:30 rejestracja

10:30-11:30 21st Century Teaching for 21st Century Students, Piotr Steinbrich

Nowadays, focusing solely on course books is simply not enough. For learners, technology is their natural context. The way they communicate with others is through text messaging, facebook or twitter, to name but a few. They assimilate information quickly and painlessly provided it is presented to them in their preferred way. Preparing them for future, as well as here-and-now challenges, we need to focus on the topics which are relevant for teenagers and to use the techniques and methods which are attractive in that they resemble real and natural contexts for assimilating knowledge and practising skills. In this talk, we will look how to implement 21st century teaching for 21st century students at the junior-high level.

11:30-12:00 przerwa kawowa

12:00-12:30 Mądra cyfryzacja, Magdalena Sapko

Powodów, dla których warto korzystać z technologii w szkole jest wiele: by lekcje były ciekawsze, by uczniowie lepiej rozumieli, by łatwiej zapamiętywali i mądrze korzystali z internetu. Nie bez powodu wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego obejmują umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Dobrze zorganizowana cyfrowa szkoła nie oznacza jednak wcale rezygnacji z tradycyjnych sposobów pracy! Sztuka polega na tym, by umiejętnie łączyć dobre praktyki analogowe z rozwiązaniami nowoczesnymi. W czasie sesji przedstawimy konkretne rozwiązania i pomysły, które umożliwią wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w warunkach typowych dla każdej polskiej szkoły bez rezygnacji z dobrych, tradycyjnych praktyk.

12:30-12:40 przerwa
12:40-13:40 Navigationg Change - Accuracy, Fluency and the Nowa Matura 2015, Daniel Brayshaw


In ancient times Greek philosophers noted that ‘the only constant is change’. Were they perhaps referring to English language assessment for upper-secondary students? Did Plato teach Matura? This session will look at some of the expected changes to the Matura exam in 2015 and how we might prepare our students to meet the new challenges that lie ahead. We’ll examine the implications of a potential new emphasis on accuracy in the exam and look at activities and materials that build fluency while ensuring that our students work towards precision. The session will be illustrated with ideas based on Pearson’s upper-secondary course Matura Choices.   

 

Dla zarejestrowanych uczestników konferencji zostały przygotowane poniższe materiały:

Dla uczestników sesji dla szkół gimnazjalnych:

  • książka nauczyciela Next Move 2 ze stronami z książki ucznia
  • zeszyt ćwiczeń Next Move 2
  • informator Mądra Cyfryzacja. Rozwiązania cyfrowe dla szkół

Dla uczestników sesji dla szkół ponadgimnazjalnych:

  • kubek kawowy Matura Choices
  • informator Mądra Cyfryzacja. Rozwiązania cyfrowe dla szkół
  • książka ucznia Matura Choices Elementary przesłana w czerwcu

Dla wszystkich uczestników:

  • zestaw materiałów konferencyjnych wraz z certyfikatem potwierdzającym udział w szkoleniu