Regulamin konkursu fotograficznego

Konkurs Fotograficzny z okazji Dnia Dziecka

„Z książką za pan brat… od dziecka”


Wygraj prezent dla swojego dziecka.

 


REGULAMIN KONKURSU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.


Organizatorem jest firma Bookland.net z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 15/17.

§ 2.


1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych członków „Programu Lojalnościowego VICE VERSA dla Nauczycieli” (posiadaczy aktywnej karty VICE VERSA).
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i edukacji językowej dzieci i młodzieży.
4. Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.


ZASADY DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

§ 3.


1. Każdy członek Programu VICE VERSA może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
2. Na każdym zdjęciu powinno pojawić się dziecko/dzieci oraz dowolna książka/książki (czytanka, elementarz, słownik, malowanka itp.; polska lub obcojęzyczna).
3. Zdjęcia w formacie JPG należy przesłać do dnia 15 maja 2012 roku drogą elektroniczną na adres viceversa@bookland.com.pl W odpowiedzi Organizator prześle maila potwierdzającego otrzymanie zdjęć.
4. Razem z przesłanymi zdjęciami w mailu należy podać również:

  • imię i nazwisko właściciela karty VICE VERSA
  • numer karty VICE VERSA
  • imię i nazwisko dziecka/dzieci występujących na zdjęciach
  • wiek dziecka/dzieci występujących na zdjęciach

§ 4.

Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie poczty elektronicznej.

 § 5.

Nadesłanie prac na konkurs stanowi deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia jest ich autorem, a osoby sportretowane wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku dla celów promocyjnych konkursu.

§ 6.


Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne udzielenie prawa do wielokrotnego wykorzystania zdjęć konkursowych do ekspozycji w różnych miejscach, m.in. na witrynie www.bookland.com.pl oraz w portalu społecznościowym Facebook.


ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 7.


1. Spośród nadesłanych zdjęć trzyosobowe jury wybierze 3 zwycięskie zdjęcia. Podczas oceny prac konkursowych brana będzie pod uwagę tematyka, walory estetyczne i humorystyczne.
2. Organizator ogłosi listę osób nagrodzonych na stronie www.bookland.com.pl dnia 16 maja (środa) 2012 r.
3. Prace konkursowe zostaną opublikowane na witrynie www.bookland.com.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.
4. Organizator przyzna 3 główne nagrody oraz dodatkowo drobne nagrody niespodzianki:
• I miejsce – bon zakupowy o wartości 150zł
• II miejsce – bon zakupowy o wartości 100zł
• III miejsce – bon zakupowy o wartości 50zł
5. Bony zakupowe można zrealizować w sieci księgarń Bookland lub w księgarni internetowej Edaurena.pl w terminie do dnia 21 maja (poniedziałek) 2012 roku włącznie. Bony niezrealizowane
w terminie przepadają.
6. Nie ma możliwości wymiany bonów zakupowych na gotówkę.
7. Koszty przesyłki nagród pokrywa Organizator.
8. W przypadku, gdy wartość wybranych produktów jest niższa niż wartość bonu, nie zwracamy różnicy kosztów. Jeżeli wartość produktów jest wyższa niż wartość bonu, istnieje możliwość dopłaty
w gotówce.

 

ZASADY PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 8.


1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bookland.net Sp. z o.o. danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla celów marketingowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu Fotograficznego oraz na stronie www.bookland.com.pl


ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!