Sosnowiec - Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu z wykorzystaniem źródeł internetowych - j. niemiecki

15 kwietnia (piątek), godz. 14.00-17.30
ZNKJO, ul. Zegadłowicza 1

                                      SOSNOWIEC

 

Celem seminarium jest rozwijanie kompetencji medialnej i umiejętności wdrażania technologii informacyjnej do treningu sprawności słuchania na lekcji języka niemieckiego. Uczestnicy seminarium poznają bogate i zróżnicowane źródła internetowe pozwalające pozyskać dodatkowy, atrakcyjny i autentyczny materiał dydaktyczny, poznają techniki pracy pomocne w rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu, poznają przykładowe dydaktyzacje materiału audytywnego.

Seminarium w języku niemieckim.

koszt: 10 PLN
referentka:
dr Renata Czaplikowska
uczestnicy: Deutschlehrer aller Schularten
zgłoszenia do: 10 kwietnia 2011
kontakt: 603 749 348, gzkorpus@interia.pl

Formularz rejestracyjny