Terminy

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Wniosek należy złożyć w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla danej szkoły.