Warszawa - Kongres Języków Obcych

10-11 maja 2013 (piątek-sobota) godz.9-16.30
Uniwersytet Warszawski, Stary BUW
Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

WARSZAWA

 

 

 

 

 

Perspektywy edukacji językowej w kolejnym XX-leciu


 • PROGRAM - 10 maja (piątek)

 

9:00-10.30

Rejestracja uczestników

10:30-10:45

Uroczyste powitanie uczestników kongresu

10:45-11.30

Technology and principles in language teaching - Hugh Dellar

11.30:11.40

Przerwa

11.40-12.25

Withholding the image - Jamie Keddie

12.25:12:45

Przerwa kawowa

 

ZARZĄDZANIE I
MARKETING

METODYKA

JĘZYK 
ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK
ROSYJSKI

12:45-13:30

 

Grzegorz Śpiewak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zasady konstruowania kompletów multimedialnych do nauki Kultury, Literatury i Historii Rosji, Ałła Akishina

13:30-13:50

Przerwa kawowa

13:50-14:35

Pieniądze, tradycja i ja - czyli co buduje poczucie wartości u polskiego przedsiębiorcy?Joanna Femiak

Piotr Steinbrich

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Nauczanie literatury rosyjskiej X-XVIII wieku na studiach rusycystycznych w grupach bez znajomości języka rosyjskiego, Magdalena Dąbrowska

14:35-14:55

Wspólne zdjęcie uczestników kongresu

15:00--16:00

Przerwa obiadowa

16:00-16:45

Fundusze unijne na lata 2014-2020 ? źródła pozyskiwania środków na inwestycje i działania operacyjne szkół językowych, Artur Bartoszewicz

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bez tajemnic o tajemniczej rosyjskiej duszy (dydaktyzacja materiałów kulturoznawczych, wskazówki praktyczne), Agata Buchowiecka-Fudała, Dorota Piekarska-Winkler

16:45-17:05

Przerwa kawowa

17:05-17:50

Po co nam śmierdząca skarpeta? Czyli o skuteczności rynkowej programu do nauczania dzieci na przykładzie programu Teddy Eddie, Aleksandra Komada

How to Demand High with a Coursebook, Jim Scrivener

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Dyskusja jako jedna z aktywizujących form nauczania języków obcych, Valentina Tolstouhova

17:50-18:10

Wine Reception

18:10-18:55

Herbert Puchta

19:00-22:00

Gala kongresu, Pałac Kazimierzowski

 

 • PROGRAM - 11 maja (sobota)

 

9:00-9:50

What is Demand-High ELT? - Jim Scrivener

9:50-10:10

Przerwa kawowa

 

ZARZĄDZANIE I
MARKETING

METODYKA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ROSYJSKI

10:10- 11:00

Wyprzedzanie konkurencji i efektywne pozyskiwanie nowych słuchaczy - czyli o tym, jak stworzyć nowoczesną szkołę językową i zautomatyzować pracę przy wykorzystaniu Platformy LangLion, Michał Bartosiński

Herbert Puchta

 

Język rosyjski w historii i kulturze Rosji, Ludmiła Szypielewicz

11:00- 11:20

Przerwa kawowa

11:20- 12:10

 

 

 

"Dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział?"Kłopotów z uczniem w firmach ciąg dalszy, Luiza Wójtowicz-Waga

Współczesne podręczniki do nauki języka rosyjskiego, Swetlana Remizowa 

12:10- 13:00

Przerwa obiadowa

13:00- 13:50

 

Marek Jedryka, Jarek Kowalski

 

 

Wykreuj swoje zajęcia. Podręcznikowo!Anna Wrzesińska

13:50- 14:10

Przerwa kawowa

14:10- 15:00

Szkoła języka angielskiego w małym mieście? Sukces czy porażka? Anna Kopko

Chinese Language Acquisition: evaluation of teaching methods and introducing culture-oriented background, Katarzyna Bańka

 

 

Technologie komputerowe dla konstruowania  materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego, Eliseeva

15:00- 15:20

Przerwa kawowa

15:20- 16:10

Sesja plenarna, w trakcie ustaleń

16:10- 16:30

Podsumowanie i zakończenie Kongresu (losowanie nagród, rozdanie certyfikatów)

 

* Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie.

 

KOSZTY

Wczesna rejestracja obowiązuje do 22 kwietnia.

  z uroczystą kolacją bez uroczystej kolacji
Członkowie PASE i pracownicy szkoły członka PASE 420 zł   380 zł
Pozostali uczestnicy 470 zł 430zł

Rejestracja

 

Powyższe ceny obejmują udział w całym programie kongresu, przerwy kawowe oraz lunche. Cena nie obejmuje dojazdów ani noclegów uczestników kongresu.

Płatność za uczestnictwo w kongresie powinna być dokonana na poniższy rachunek bankowy w ciągu 7 dni od daty rejestracji:

BZ WBK Warszawa: 55 1090 2851 0000 0001 1802 0476
PASE Szkolenia Sp. z o.o.
03 337 Warszawa, ul. Wyszogrodzka 6

Rachunek za udział w kongresie wystawiany jest z chwilą wpłynięcia opłaty na konto Organizatora.

 

ABSTRAKTY

 

 • Technology and principles in language teaching

Hugh Dellar / Nowa Era
We live in an age where teaching with technology has become perhaps even more than a buzz phrase or hot new topic. We are told that teaching with technology is the future and countless presentations and articles bombard us with ideas on how we might start using more technology with our students.

Whilst in no way disputing the importance of engaging with technology, in this talk I will be arguing that unless this engagement is critical and that unless our use of the tools available to us is principled we risk falling foul of the notion that a fool with a tool is still a fool!

In this session, we shall be exploring six key points:

the use of technology in language teaching is essentially neutral. It can be either good or bad and that far more important than whether or not it's being used is WHY and HOW it's being used.
Web 2.0 has created a cult of the amateur that can be seen in much material currently available. This is bad for students, bad for teachers and ? ultimately ? bad for the ELT industry
Web 2.0 has also led to a tsunami of new authentic materials in classrooms. Authentic doesn't necessarily mean good ? authenticating does!
Technology and training both teachers and students to use it all costs time and money. Who's paying?
Tech isn't inherently motivating ? and there are no short cuts in language teaching.
While we do need to find ways to increase interactivity, IWBs are often not the solution.

 • Withholding the image

Jamie Keddie / Oxford University Press

One of the remarkable things about human beings is our ability to implant images in each other?s heads using words alone.

In a visual materials world, computer screens, projectors and mobile phones have an increasingly important role in the classroom. Many of us will have instant access to viral videos, online advertisements, Facebook photographs, Google Earth, internet art and more. In this talk, I would like to share some original activities which combine visual materials with a less-technological resource - the mind's eye.

 • Fundusze unijne na lata 2014-2020 ? źródła pozyskiwania środków na inwestycje i działania operacyjne szkół językowych

Artur Bartoszewicz
1.Kierunki i obszary wskazane przez UE do finansowania w nowej perspektywie;

2.Projekty programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym proponowane typy działań i interwencji;

3.Zasady pozyskiwania wsparcia, zakres zmian, nowe mechanizmy, nowi beneficjenci.

 • Po co nam śmierdząca skarpeta? Czyli o skuteczności programu do nauczania dzieci na przykładzie programu Teddie Eddie

Aleksandra Komada
Dzieci jakie są każdy widzi ;-) Czy istnieje zatem coś takiego jak gwarancja efektów nauczania w przypadku dzieci przedszkolnych? Jak organizować kursy dla przedszkolaków o wysokim standardzie i skuteczności? Co doceni klient-rodzic? Podczas prezentacji opartej na autorskim programie do nauczania dzieci w wieku 2-7 lat postaram się przybliżyć specyfikę kursów dla najmłodszych prowadzonych przy użyciu programu Teddy Eddie. Poruszę wiele kwestii, które są bliskie sercu metodyka, lektora, a także, czy raczej przede wszystkim, menadżera szkoły językowej.

Rozważę wiele kluczowych kwestii, między innymi: dlaczego dzieci śmieszy śmierdząca skarpeta i jak to wykorzystać? Jak pokazać postęp dziecka, które podczas lekcji nie wychodzi spod stołu? Czy są granice w uczeniu dzieci rozumienia ze słuchu, a jeśli tak to gdzie? Past Simple dla pięciolatka?!? ? czyli kogo najbardziej przerażają struktury gramatyczne i pełne zdania? Czy rotacja lektorów musi mieć wpływ na efekty nauczania?

Te pytania oraz szereg innych pojawią się podczas mojej prezentacji. Odpowiedzi poszukamy razem w fragmentach video z zajęć oraz w anegdotach i przykładach z lekcji, które prowadziłam bądź obserwowałam przez ostatnie osiem lat. Pojawi się również wiele praktycznych pomysłów, które można wdrożyć na własnych zajęciach.

 • How to Demand High with a Coursebook

Jim Scrivener / Macmillan
How can you take a good coursebook and really make it come alive in class?

The normal answer to this problem often seems to involve adding in a whole flood of spurious competitions, games, running around etc all in the hope that these will somehow jazz up the exercises and make the lesson more entertaining - which they often do ? although what they more often do is pull the focus away from the real work that needs to be done.

But let's approach this problem from a different angle. It is a language classroom. Can we find ways to make the learning and the language exciting and engaging in their own right? And do we do that by making things easier - or paradoxically, by pushing students and demanding more?

In this practical session, we will be asking whether it is possible to worry less about "fun and games" and instead investigate ways to make the language itself sparkle and for the inherent challenge of the tasks, exercises and the learning to get students interested.

 • What is Demand-High ELT?

Jim Scrivener/ Macmillan
Demand-High is an idea that has only been around for a year ? but already it is starting to have a real impact. The proponents, Jim Scrivener and Adrian Underhill, have suggested asking the following questions:

Are we challenging the full learning potential of the students in our classes?
Might our learners be capable of much more than we (or they) imagine possible?
Would it be possible to offer a greater number of challenging but doable demands to each of them?
Jim and Adrian have argued that, in many contexts, there is real scope for better teaching if teachers adopt a ?Demand-high? attitude and become more capable at a higher skillset of classroom management interventions.

The session will introduce the main ideas of Demand-High and suggest how it could have a tangible impact on your teaching.

 • Wyprzedzanie konkurencji i efektywne pozyskiwanie nowych słuchaczy - czyli o tym, jak stworzyć nowoczesną szkołę językową i zautomatyzować pracę przy wykorzystaniu Platformy LangLion

Michał Bartosiński / LangLion
Zaprezentujemy Państwu, jak narzędzie na miarę XXI wieku, czyli Platforma LangLion, może wpływać na wygodę i tempo codziennej pracy w szkole językowej, a także, jak na jej podstawie budować swoje przewagi konkurencyjne na lokalnym rynku. Wcielając się kolejno w rolę właściciela szkoły językowej, lektora, pracownika sekretariatu, a przede wszystkim potencjalnego kursanta zdefiniujemy potrzeby każdej osoby związanej ze szkołą. Na podstawie funkcjonalności systemu sprawdzimy, jakie korzyści wyniesie każdy z tych użytkowników, jakie udogodnienia są dla niego kluczowe i zaspokajają jego oczekiwania. W ciekawy i obrazowy sposób omówimy takie funkcjonalności, jak m.in. rejestrację online z testem poziomującym, szybkie wystawianie umów, rachunków, faktur, automatyczne powiadomienia SMS, zaawansowane narzędzia do rozliczeń i raportowania, narzędzia edukacyjne na platformie e-learningowej, synchronizację Platformy LangLion z Google Calendar.
Teaching languages requires specific linguistic and methodological knowledge and experience. However, the teachers should not forget about introducing culture-oriented elements during the classes, especially as far as oriental languages are concerned. The aim of this contribution is to provide important pieces of information concerning Chinese language acquisition and learning process.

 

At first a comparative outline of Polish and Chinese will be made. Next, the specificity of the Chinese language and difficulties in learning it will be explained, followed by examples of its complexity.

In the second part of the presentation, the methodology of teaching Chinese will be explained followed by examples concerning introducing linguistic and culture-oriented items, also in the contexts involving translation into Polish and English. Later, the ways of coping with difficulties in learning and teaching Chinese will be described followed by a set of tips on how to teach Polish students oriental languages such as Chinese.

 • "Dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział?" Kłopotów z uczniem w firmach ciąg dalszy

Luiza Wójtowicz Waga
Warsztat powstał jako odpowiedź na duże zainteresowanie pierwszą propozycją PASE dotyczącą szkoleń firmowych: A Dorosłego w Biznesie Uczy się Tak.

Jak pokazują doświadczenia nauczycieli językowych i metodyków organizujących szkolenia firmowe, trudności, jakie napotykają na swej drodze, są w dużym stopniu porównywalne. Każdy na własną rękę próbuje sobie z nimi radzić z różnym skutkiem, bo studia i kursy metodyczne nie przygotowują nas do prowadzenia tego typu szkoleń.

Tym razem przedstawimy 10 problematycznych sytuacji, z jakimi spotykają się trenerzy językowi w trakcie szkoleń biznesowych i spróbujemy wspólnie wypracować adekwatne, i przede wszystkim praktyczne antidotum.

W trakcie warsztatu istotną rolę odegra współpraca i wymiana doświadczeń oraz studia przypadku, na bazie których poświęcimy uwagę i omówimy tak trudne obszary naszej pracy jak wiarygodność, strach, doświadczenie, opór, aktywność, presja czasu, efektywna komunikacja, feedback, wizerunek, autorytet i rola trenera.

Warsztat stanowi swoistą przekąskę przed kolejną odsłoną Metodycznego Zanurzenia w Biznesie już we wrześniu 2013.

 • Szkoła języka angielskiego w małym mieście ? sukces czy porażka?

Anna Kopko
Założenie szkoły językowej w małym mieście ? strzał w dziesiątkę?
Organizacja szkoły ? nazwa, logotyp, lokalizacja, formalności
Koncepcja szkoły językowej, regulamin, cele i zadania, potencjalni klienci ? znalezienie niszy na rynku lokalnym
Oferta edukacyjna szyta na miarę dla różnych odbiorców, analiza rynku i jego potencjał oraz konkurencja
Jakość usług edukacyjnych - wysoki poziom usług szansą na zdobycie kawałka ?językowego tortu?
Metodyka nauczania ? programy nauczania, oferta książkowa, pomoce naukowe
Metoda ?outdoor teaching? oraz ?blended learning? jako magnes przyciągający klientów
Nauka języka angielskiego przez Internet przy wykorzystaniu Skype?a ciesząca się dużym zainteresowaniem
Wyposażenie sal lekcyjnych i adaptacja pomieszczeń, mini bufet lub vending machine
Marketing i akcje i materiały promocyjne ? strona internetowa, ?marketing szeptany? czy ?poczta pantoflowa?, czy też ?marketing off line? - ulotki, broszury, plakaty reklamowe ? jak wypromować szkołę językową?
Współpraca z władzami lokalnymi
Współpraca z prasą i mediami lokalnymi ? kanały komunikacji
Współpraca z lokalnymi wydawnictwami i księgarniami językowymi ? nawiązanie kontaktów z lokalnymi reprezentantami
Personel szkoły językowej ? dyrektor, lektorzy, native speakerzy, metodycy, sekretarka
Rekrutacja ? nabór słuchaczy, organizacja i wielkość grup lub indywidualnych zajęć, określenie poziomu uczestnika ? placement test, interview, ankieta potrzeb
Koszty i wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem szkoły językowej
Prezentacja szkoły prowadzonej przeze mnie

 • Chinese Language Acquisition: evaluation of teaching methods and introducing culture-oriented background

Katarzyna Bańka
Teaching languages requires specific linguistic and methodological knowledge and experience. However, the teachers should not forget about introducing culture-oriented elements during the classes, especially as far as oriental languages are concerned. The aim of this contribution is to provide important pieces of information concerning Chinese language acquisition and learning process.

At first a comparative outline of Polish and Chinese will be made. Next, the specificity of the Chinese language and difficulties in learning it will be explained, followed by examples of its complexity.

In the second part of the presentation, the methodology of teaching Chinese will be explained followed by examples concerning introducing linguistic and culture-oriented items, also in the contexts involving translation into Polish and English. Later, the ways of coping with difficulties in learning and teaching Chinese will be described followed by a set of tips on how to teach Polish students oriental languages such as Chinese.

 

Sprzedaż materiałów Pearson oraz Cambridge poprowadzi księgarnia Bookland. Zapraszamy na zakupy z rabatem konferencyjnym.

Rejestracja