Nowości - WSiP - Szkolnictwo specjalne

Wszystkie nowości wydawnicze do szkolnictwa specjalnego zostaną wydane na przełomie lipca i sierpnia 2011 r.


Podręczniki bezpłatne są systematycznie wycofywane z oferty WSiP i wraz z wyczerpaniem zapasów, będą zastępowane komercyjnymi odpowiednikami
Podręczniki są dedykowane dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczających do:

  • szkół podstawowych specjalnych
  • gimnazjów specjalnych
  • klas integracyjnych w szkoła ogólnodostępnych w poziomach SP i GIM

Podręczniki są przystosowane do możliwości uczniów. Niemniej należy pamiętać, że uczniowie z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są nauczani wg tej samej podstawy programowej jak w szkołach ogólnodostępnych