Warszawa - XII Międzynarodowa Konferencja PASE

13-14 maja
Bibliooteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66

                                              WARSZAWA

 

XII Międzynarodowa Konferencja PASE

Nowe kierunki rozwoju szkoły językowej

 

PROGRAM

Piątek, 13 maja

10:30 - 11:30 Rejestracja uczestników
11:30 - 12.00 Uroczyste otwarcie XII Konferencji PASE
12:00 - 12:50 Efektywne zarządzanie portfelem szkoły językowej - instrumenty i metody rachunkowości zarządczej - Artur Bartoszewicz; Language Education in a Multicultural Environment: Standardizing Teaching and Assessment - Ioana Sonea
12:50 - 13:10 Powitalna przerwa kawowa
13:10 - 14:00 Ochrona danych osobowych w działalności edukacyjnej - Marcin Kopka, Maciej Ostrowski; Using the power of online community learning to boost English acquisition - Shiv Rajendran
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 15:50 Learn four languages in one hour - how to understand your Clients and Employees better - Agata Cielarska; Obserwacje nakierowane na cel - Agnieszka Lasoń Kurzela, Dominika Uzar
15:50 - 16:10 Przerwa
16:10 - 17:00 Kreowanie rozwoju biznesu - Dorota Bielińska; De domo - czyli angielski dla rodziców - Grzegorz Śpiewak
17:00 - 17:30 Przerwa na popołudniową kawę
17:30 - 18:30 Bringing the Real World into the Classroom: Authentic Video Resources and Communication Skills - Frances Eales
19:00 - 22:00 Uroczysta kolacja

 

Sobota, 14 maja

9:00 - 9:50 Grammar teaching: research, theory and practice - Penny Ur
9:50 - 10:20 Przerwa na poranną kawę
10:20 - 11:10 Contented Cows Give More Milk - Dan Laskowski; Kiedy szkoła wie, że dobrze funkcjonuje, a kiedy uczeń/rodzic widzi, że dobrze inwestuje? - Alina Łukawska
11:10 - 11:30 Przerwa
11:30 - 12:20 Attractive and effective language classes for children - THE LIPPY AND MESSY TEACHING PACK; Indywidualna Ścieżka Rozwoju Lektora – motywacja po kryzysie - Luiza Wójtowicz-Waga
12:20 - 13:10 Obiad
13:10 - 14:00 Ucz się języków - kampania społeczna 2011r. - Paweł Poszytek, Jacek Członkowski; Surprising Ways to Use Stories in Class - Nina Lauder
14:00 - 14:20 Przerwa
14:20 - 15:10 Dlaczego Twoja szkoła POWINNA byc na Facebooku? Czyli jak wykorzystać Facebooka do działań PR - Łukasz Dębski; Inter@ctively board? - Czesław Kiński, Jacek Łagun
15:10 - 15:30 Przerwa na popołudniową kawę
15:30 - 16:20 Coaching i kultura coachingowa jako narzędzie rozwoju firmy - Barbara Pilecka-Błażejczyk; A demonstration of ClassMaster's web based Language School Management System and how it can increase a school's teaching quality controls. - John O'Keefe
16:20 - 16:40 Przerwa
16:40 - 17:30 Siła motywacji w szkole językowej - Wojciech Graniczewski
17:30 - 18:00 Zakończenie konferencji

 

Uwaga: kolejność poszczególnych sesji może ulec zmianie.

Rejestracja na stronie Organizatora.