Angielskie spójniki i wyrażenia łączące - 20 najważniejszych

Spójniki - części mowy, które samodzielnie nie znaczą nic. Dopiero zastosowane w środku zdania, stając się jego częścią, nabierają sensu. Używamy ich w celu połączenia dwóch i więcej zdań lub wyrażeń w całość lub określić relację pomiędzy nimi. Dzięki nim możemy podkreślić różnice, dodać do zdania jakąś informację, podać przykład lub podsumować wypowiedź. W języku angielskim spójniki są tak samo istotne i równie często stosowane, co w języku polskim. Poznajmy więc te najpopularniejsze - sposób i cel oraz praktyczne przykłady ich stosowania.

Popularne spójniki współrzędne w języku angielskim

Spójniki podrzędne to takie, które łączą ze sobą zdania lub wyrażenia równorzędne. W języku angielskim określane są jako coordinating conjunctions albo też linking words i należą do nich:

 • and - znaczy po prostu "i". Oto przykładowe zastosowanie: I like dogs and cats (lubię psy i koty);
 • but - oznacza "ale" i możemy użyć go w następujący sposób: my car is small but fast (mój samochód jest mały, ale szybki);
 • or - znaczy "lub". Przykład: I would like to eat apple or orange (chciałbym zjeść jabłko lub pomarańczę);
 • like/as - spójniki te mogą być używane zamiennie, oznaczają bowiem to samo - "tak jak". Możemy użyć ich w ten sposób: do it like as I said (zrób to tak, jak powiedziałem) albo I won't answer you as long as you shout (nie odpowiem ci tak długo, jak krzyczysz);
 • so - oznacza "więc" i możemy użyć go tak: I was tired so I went to bed (byłem zmęczony, więc położyłem się do łóżka);
 • yet - znaczeniowo bliskie jest spójnikowi "but" i tłumaczy się je jako "lecz" lub "ale". Oto przykład zastosowania: the reason was strange yet understandable (powód był dziwny, lecz zrozumiały);
 • both [...] and - "zarówno [...] jak i". Możemy użyć go w ten sposób: I like both vegetabces and meat (lubię zarówno warzywa jak i mięso);
 • either [...] or - znaczy "albo [...], albo" i używamy go tak: you can get either dress or skirt (możesz dostać albo sukienkę, albo spódnicę);
 • neither [...] nor - "ani [...], ani". Możemy zbudować z jego użyciem następujące zdanie: this joke is neither funny nor incentive (ten żart nie jest ani zabawny, ani pomysłowy);
 • not only [...] but also - znaczy "nie tylko [...] ale także" i użyć go można tak: not only diet but also physical activity are necessary to stay healthy (nie tylko dieta, ale także ćwiczenia fizyczne są niezbędne dla zachowania zdrowia).

Jak widzimy, spójniki współrzędne są kluczowe dla zachowania logicznej ciągłości wypowiedzi. Czy spójniki w języku angielskim sprawiają, że poszczególne części zdań należy rozdzielać przecinkami? Zasady są dla tej części zdania nieco inne niż w języku polskim, w którym stawiamy przecinki, aby oddzielić od siebie poszczególne części zdania. W języku angielskim w przypadku używania spójników współrzędnych nie stawiamy przed nimi przecinków. Nauczenie się tych wszystkich spójników nie powinno stanowić problemu, ale warto dowiedzieć się przy okazji jak zmotywować się do nauki języka angielskiego.

podręcznik do gramatyki angielskiejfiszki do nauki angielskiego

Spójniki w języku angielskim - stosowanie spójników podrzędnych

Rolą spójników podrzędnych subordinating conjunctions jest łączenie dwóch nierównorzędnych zdań lub wyrażeń. Oto przykłady najważniejszych i najczęściej używanych:

 • because - spójnik ten oznacza "ponieważ" i stosujemy go tak: I took an umbrella with me because it was raining (wziąłem ze sobą parasol, ponieważ padał deszcz). Ale można powiedzieć też tak: I took an umberlla with me because of raining;
 • when - znaczy "kiedy". Możemy użyć go tak: I'm not sure when I will get home (nie jestem pewien kiedy wrócę do domu);
 • where - spójnik ten używamy gdy chcemy powiedzieć "gdzie". Tak jak w tym zdaniu: I don't know where is my wallet (nie wiem gdzie jest mój portfel);
 • while - oznacza "podczas gdy" i użyć go możemy tak: I heard the thunder of storm while I was swimming in the lake (usłyszałem grzmot burzy, podczas gdy pływałem w jeziorze);
 • if - znaczy "jeśli" - gest me coffee if you go to the kitchen (przynieś mi kawę jeśli idziesz do kuchni);
 • although - tłumaczymy jako "mimo że", a stosujemy tak: I went for a walk although I was tired (poszedłem na spacer, mimo że byłem zmęczony);
 • than - spójnik ten znaczy "niż" i może zostać użyty w takim zdaniu: I read more than my friends (czytam więcej niż moi koledzy);
 • that - znaczy "że" i używamy go w zdaniach takich jak to: I can't believe that she ask me for a party (nie mogę uwierzyć, że zaprosiła mnie na imprezę);
 • until - tłumaczymy jako "aż (do)". Oto jak w praktyce używamy tego spójnika: I was looking for my missing dog until morning (szukałem mojego zaginionego psa aż do rana)
 • unless - "chyba że" używamy w następujący sposób: I won't answer you unless you stop screaming (nie odpowiem ci, chyba że przestaniesz krzyczeć).

Szybka nauka języka angielskiego to nie tylko wkuwanie na pamięć setek słówek - trzeba jeszcze umieć połączyć je wszystkie w logiczną całość. A do tego właśnie służą spójniki - te, które poznaliście dziś to oczywiście nie wszystkie występujące i używane w języku angielskim. Wymieniliśmy jednak te, które koniecznie powinien znać każdy, kto pragnie nauczyć się porozumiewać w tym języku  - na początek w zupełności wystarczą.