Co to jest matura międzynarodowa i jakie są z niej korzyści?

Matura międzynarodowa, czyli matura IB, jest egzaminem, do którego przystąpić mogą uczniowie szkół średnich, podobnie jak do naszej - tradycyjnej matury. Każdego roku podchodzą do niej tysiące uczniów z całego świata, w tym kilkuset z Polski. Czy warto postawić na międzynarodowy egzamin maturalny - jakie są z niego korzyści? Na czym polega matura IB i jak się do niej przygotować? Zachęcamy do lektury.

Matura międzynarodowa - czym jest?

International Baccalaureate Diploma Programme to dwuletni program nauczania realizowany w ostatnich dwóch klasach szkoły średniej, który stworzony został przez fundację edukacyjną International Baccalaureate Organization. Współpracuje z nią obecnie ok. 3500 szkół ze 135 krajów całego świata. Matura IB jest egzaminem wieńczącym ten rygorystyczny kurs, a od zwykłej matury różni się pod kilkoma istotnymi względami.

Czy warto przystąpić do matury IB?

Zdecydowanie tak! Pierwszym powodem, dla którego warto spróbować swoich sił na międzynarodowym egzaminie maturalnym jest fakt, iż zdanie go otwiera drzwi do uczelni w Polsce i za granicą, a tym samym - do późniejszej międzynarodowej kariery.

Kolejna sprawa to sam program kursu - nastawiony na stawianie uczniom wyzwań, naukę krytycznego myślenia i analizowania faktów, pobudzanie ciekawości, zachęcanie do zdobywania wiedzy i dociekliwości. To także kształtowanie moralnych postaw, otwartości kulturowej i troski o innych.

Czym matura międzynarodowa IB różni się tradycyjnego egzaminu maturalnego?

Nauka w systemie IB trwa 2 lata i odbywa się w języku angielskim, podobnie zresztą jak sam egzamin (z wyjątkiem oczywiście egzaminów z języka ojczystego). Także program matury międzynarodowej jest inny od programu nauczania w polskich szkołach średnich.

IB Diploma Programme - program maturalny

Zamiast ogólnego programu nauczania, uczniowie podchodzący do matury międzynarodowej, przy czym mają do wyboru sześć grup przedmiotów. Trzy z sześciu realizowanych przedmiotów mogą realizować na poziomie podstawowym, a pozostałe trzy - na poziomie rozszerzonym. Podczas gdy zwykła matura od 2023 roku obejmuje trzy przedmioty - na międzynarodowej będzie ich sześć. Grupy przedmiotów na maturze IB to:

 1. język podstawowy - w naszym przypadku to język polski. Egzamin z niego jest jedynym egzaminem przeprowadzonym w ojczystym języku ucznia;
 2. język obcy;
 3. przedmioty z zakresu nauk społecznych - to bardzo obszerna dziedzina obejmująca technologie informacyjne, ekonomia, biznes i zarządzanie, historia, geografia, antropologia i inne;
 4. przedmioty ścisłe - uczniowie mogą wybrać takie nauki doświadczalne jak biologia, nauki o środowisku, chemia, fizyka, technologia projektowania;
 5. nauki matematyczne - uczniowie mogą wybrać różne kursy matematyczne, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami - np. Standard Level, Mathematics Higher Level i inne;
 6. ostatnia grupa przedmiotów związana jest z kulturą i sztuką - uczniowie mogą wybrać malarstwo, muzykę lub film. Co jednak istotne, mogą również zrezygnować z uczęszczania na zajęcia z przedmiotu należącego do tej grupy, a w zamian wybrać jeden dodatkowy przedmiot z pozostałych grup.

Należy się więc nie tylko przygotować do matury z języka angielskiego, ale również z pozostałych przedmiotów.

zeszyt z napisem “czy jesteś gotowy na egzamin?

Program nauczania - na czym polega nauka w programie IB?

Program IB jest realizowany zupełnie inaczej niż program nauki w polskich szkołach średnich. Składają się na niego:

 • extended essay - obszerny esej o długości 4000 słów. To praca pisana przez uczniów na podstawie własnych badań z wybranego przedmiotu, pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego ten przedmiot;
 • Creativity, Action, Service - program składa się z trzech działań - wzbudzania kreatywności poprzez obcowanie ze sztuką i jej tworzenie, aktywność fizyczną i promowanie zdrowego stylu życia oraz służbę na rzecz społeczności. Program IB to więc nie tylko nauka definicji, wzorów i napisanie pracy, ale przede wszystkim rozwój interpersonalny, zdobywanie doświadczeń i szeregu umiejętności. Program obejmuje 150 godzin;
 • Theory of Knowledge - zajęcia z teorii wiedzy. To kurs naukowego podejścia do wiedzy i trwa 100 godzin.

Ocena i jej kryteria

Program kończą egzaminy, po których uczeń otrzymuje dyplom IB. Egzaminy pisemne oceniane są przez zewnętrznych egzaminatorów IB, a za każdy przedmiot uczniowie mogą uzyskać od jednego do siedmiu punktów oraz dodatkowo maksymalnie trzy punkty za przygotowanie prezentacji z teorii wiedzy i przeprowadzenie własnych badań (esej). Uczeń może więc uzyskać maksymalnie 45 punktów, a aby zdobyć dyplom, musi uzyskać ich minimum 24.

Jaki jest koszt przystąpienia do matury międzynarodowej?

Z maturą międzynarodową związane są koszty, choć sama nauka w klasie IB jest w szkole państwowej bezpłatna. Za sam egzamin musi zapłacić zdający, a koszty prezentują się następująco:

 • 100 euro - koszt za rejestrację. Opłatę należy uiścić w terminie sześciu miesięcy przed datą egzaminów;
 • 80 euro za każdy egzamin z sześciu grup przedmiotów.

Podsumowanie

Możliwość nauki według najlepszych międzynarodowych programów, a następnie zaliczenie egzaminów poświadczających zdobyte umiejętności i wiedzę - to dla uczniów wielka szansa dalszej edukacji na najbardziej sławnych i znakomitych uniwersytetach całego świata.