Czym jest matura dwujęzyczna i kto może ją zdawać?

Każdy maturzysta wie, że egzamin maturalny obejmuje język polski, matematykę i wybrany język nowożytny na poziomie podstawowym oraz jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że na egzaminie maturalnym może również przystąpić do tak zwanej matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego. Czym jest egzamin na poziomie dwujęzycznym? Czym różni się od egzaminu na poziomie rozszerzonym? Oto wszystko, co warto wiedzieć.

Czym matura dwujęzyczna różni się od matury na poziomie rozszerzonym?

Maturą dwujęzyczną określa się poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego, do którego maturzyści mogą przystąpić od roku 2005 włącznie. Egzamin dwujęzyczny stanowi dodatkowy egzamin na maturze i nie zastępuje tego na poziomie podstawowym. Wszyscy uczniowie mogą wybrać możliwość zdawania matury z języka obcego na poziomie rozszerzonym - poziom dwujęzyczny jest natomiast bardziej zaawansowany.

Dlaczego nauka języków obcych jest tak ważna? Ponieważ dzięki niej kandydaci na studia mają większe szanse dostać się na swoją wymarzoną uczelnię (także zagraniczną) i zdobyć satysfakcjonującą, dobrze płatną pracę.

Poziom i zakres materiału na egzaminie dwujęzycznym

Podczas gdy do zdawania na maturze rozszerzonego egzaminu z języka obcego wystarczą umiejętności na poziomie B2 (czyli średniozaawansowanym), dla poziomu dwujęzycznego zostały one określone na C1 (zaawansowany). I to jest podstawowa różnica między nimi, drugą natomiast jest wymagany zakres materiału.

Typy zadań są podobne w przypadku obydwu rodzajów egzaminu, natomiast poziom dwujęzyczny zakłada znajomość bardziej zaawansowanego słownictwa oraz zasad gramatyki. Także zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu oraz część pisemna stawiają przed uczniem wyższe wymagania. Matura 2023 nie będzie się pod tymi względami różniła od ubiegłorocznych.

Jak wygląda egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym?

Podobnie jak w przypadku poziomu rozszerzonego, na poziomie dwujęzycznym ucznia czeka egzamin złożony z dwóch części - pierwsza z nich sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, druga natomiast umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Czas trwania egzaminu jest dłuższy i wynosi 180 minut, a nie jak w przypadku poziomu rozszerzonego - 150 minut.

Rozumienie ze słuchu

Umiejętność słuchania na poziomie dwujęzycznym sprawdzana jest na maturze przy pomocy trzech zadań, z których każde zawiera nagranie. Uczeń może odsłuchać nagranie dwukrotnie i na podstawie zawartych w nim informacji, odpowiedzieć na zadane pytania. Pierwsze zadanie polega na znalezieniu w nagraniu konkretnej informacji i określeniu myśli przewodniej zawartej w treści.

Drugie zadanie zawiera pytania zamknięte, a udzielenie odpowiedzi na nie wymaga znalezienia w tekście określonych danych i wyciągnięcia z niego wniosków. Trzecie natomiast polega na uzupełnieniu informacji zgodnie z treścią nagrania. Ostatnie z zadań jest najtrudniejsze i wymaga od ucznia umiejętności posługiwania się bogatym wachlarzem środków językowych i gramatycznych.

Rozumienie tekstu pisanego

Każdy uczeń, który zamierza zdawać egzamin na poziomie dwujęzycznym, będzie musiał zmierzyć się także z drugą częścią, sprawdzającą umiejętność czytania ze zrozumieniem. Dla wielu z nich jest ona łatwiejsza niż część pierwsza.

Ten etap egzaminu także podzielony jest na trzy zadania, a każde z nich zawiera tekst długości od 1800 do 2100 słów. Na podstawie tych materiałów zdający będą musieli uzupełnić podane w treści zadania informacje, wyciągnąć wnioski, określić postawy i rozpoznać ukryte w metaforze znaczenia. Podobnie jak w poprzedniej części testu, także w tej znajdują się pytania otwarte.

Matura na poziomie dwujęzycznym niewiele różni się od rozszerzonej pod względem samej formuły - wyższy jest natomiast wymagany poziom znajomości języka obcego. Jak zdać maturę z angielskiego? Z pewnością warto się do niej przygotować wcześniej, korzystając przede wszystkim z wysokiej jakości pomocy dydaktycznych. W naszej księgarni językowej znajdziesz potrzebne arkusze, repetytoria i vademeca maturalne z języka angielskiego

uczeń piszący egzamin

Kto może zdawać maturę dwujęzyczną?

Do roku 2015 do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przystąpić mogli wyłącznie absolwenci klas dwujęzycznych. W roku 2015 zasady te się zmieniły i do zdawania matury mogą przystąpić absolwenci każdego typu szkoły i oddziału niezależnie od tego, na jakim poziomie odbywa się nauka języka angielskiego w ich szkole.

Absolwenci nie muszą przedstawiać żadnego zaświadczenia o swoich umiejętnościach językowych - wystarczy tylko deklaracja chęci przystąpienia do matury dwujęzycznej. To szansa dla tych uczniów, którzy rozumieją korzyści z nauki języka obcego i pragną dostać się na jedną z renomowanych polskich lub zagranicznych uczelni.

Dla kogo matura dwujęzyczna jest obowiązkowa?

Począwszy od roku 2023, matura z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym będzie obowiązkowa dla absolwentów klas dwujęzycznych oraz szkół dwujęzycznych.

Podsumowanie

Im wyższy wynik na maturze osiągnie absolwent szkoły ponadpodstawowej, tym większe szanse ma w czasie rekrutacji na uczelnię wyższą. Dobrze zdana matura na poziomie dwujęzycznym jeszcze bardziej szanse te podnosi. Dlatego warto uczyć się języka angielskiego szczególnie pilnie - umiejętność biegłego posługiwania się nim jest potężnym atutem.