Formalny i nieformalny list po angielsku - jak je napisać?

Pisanie listu jest jedną z podstawowych umiejętności i nabywamy ją już w szkole podstawowej. Pomimo dostępności różnego rodzaju komunikatorów, poczt mailowych i innych zdobyczy ery cyfrowej jest bardzo powszechna, nadal istnieją okoliczności, w których komunikacja listowna jest koniecznością. Są to najczęściej sytuacje formalne, na przykład gdy starasz się o pracę czy staż w firmie albo nawiązujesz kontakt z potencjalnym partnerem biznesowym. Ale także w sytuacjach nieformalnych warto jest umieć napisać list - choćby do przyjaciela z odległego zakątka świata.

Umiejętność napisania listu to jedno. Nieco trudniejsze zadanie będziesz miał pisząc list w języku angielskim, należy bowiem zastosować określone zwroty charakterystyczne dla tej formy komunikacji. Oto więc przedstawiamy Wam zasady pisania listów po angielsku, podajemy przydatne zwroty i przykłady ich stosowania. Zapraszamy do lektury!

Kiedy piszemy list formalny, a kiedy nieformalny?

Zupełnie tak samo jak w języku polskim - list formalny napiszemy wtedy, gdy mamy do przekazania komunikat skierowany do osób, z którymi na przykład prowadzimy interesy lub załatwiamy sprawy natury administracyjnej, a więc do pracodawcy (przyszłego lub obecnego), kontrahenta, instytucji, itd. List nieformalny piszemy natomiast w sprawach prywatnych, do osób w jakiś sposób nam bliskich - do rodziny, przyjaciół czy znajomych.

Jak napisać list formalny po angielsku?

List formalny charakteryzuje się przede wszystkim odpowiednią formą - zarówno jeśli piszemy go po polsku, jak i po angielsku. Pisząc go zwracamy się do adresata używając tak zwanych zwrotów grzecznościowych, czyli form pan/pani. Zwracać uwagę należy również na jego styl oraz jasność zawartego w nim przekazu. Powinien być więc w miarę możliwości zwięzły i konkretny, bez ozdobników i dygresji. Należy także zachować jego stosowny układ oraz - koniecznie - zapoznać się z zasadami stosowania tak zwanych phrasal verbs.

Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Język angielski. Poziom rozszerzony + pdf Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Język angielski. Poziom podstawowy i rozszerzony + pdf Matura Repetytorium. Poziom Podstawowy. Podręcznik do języka angielskiego + kod DigiBook

Zasady pisania listu formalnego po angielsku

W lewym górnym rogu strony zapisać należy dane osoby, do której kierujemy list. Tutaj też znajduje się powitanie oraz tytuły, którymi należy się do niego zwracać. Poniżej warto się przedstawić, zwłaszcza jeśli list jest początkiem korespondencji. Następnie zapisać należy cel, w którym postanowiliśmy napisać nasz list oraz, jeśli tego wymaga jego forma i przekaz, nasze stanowisko w omawianej kwestii. Poniżej przedstawiamy Wam listę przykładowych zwrotów, których należy używać w formalnym liście napisanym po angielsku.

Przydatne zwroty

Zwroty, których używamy na powitanie, brzmią następująco:

 • Dear Sir/Madam - piszemy, gdy nie znamy nazwiska osoby, do której kierujemy list,
 • Dear Mr. X/Mrs. X - piszemy gdy znamy nazwiska adresata listu, a kobieta jest dodatkowo zamężna,
 • Dear Ms. X - gdy adresatem jest kobieta, ale nie znamy jej stanu cywilnego,
 • Dear Mr. Director - kiedy zwracamy się do adresata używając jego tytułu,
 • Dear Sirs - używamy, gdy zwracamy się do szerszego grona osób, których osobiście nie znamy.

Teraz, jak już wiemy, nadchodzi czas na przestawienie się i krótkie opisanie sprawy, z jaką zwracamy się do naszych odbiorców. W tym miejscu również opisujemy swoje stanowisko w niej oraz jeśli tego wymaga sytuacja, opisanie powodów, które skłoniły nas do napisania listu. Przydadzą się nam więc angielskie spójniki. Używamy następujących zwrotów:

 • I'm writing to you regarding ... - piszę do Pana/Pani/Państwa w następującej sprawie,
 • I'm writing in connection with ... - piszę w związku z ...,
 • Further to ... - w nawiązaniu do ...,
 • I'm writing to enquire to ... - zwracam się z zapytaniem o ...,
 • I'm writing to you on behalf of ... - zwracam się w imieniu ...

Napisaliśmy już wstępnie, w jakiej sprawie się kontaktujemy i kim jesteśmy, więc kolejną częścią listu będzie jego rozwinięcie. W tym miejscu przyda nam się znajomość następujących zwrotów:

 • I would be grateful if you could ... - byłbym wdzięczny gdyby zechciał/zechciała Pani/Pani ...,
 • would you be so kind as to ... - czy byłby/byłaby Pan/Pani tak uprzejmy/uprzejma ...,
 • I would appreciate it if ... - byłbym wdzięczny, gdyby ...,
 • I am interested in ... - jestem zainteresowany ...,
 • I would like to know ... - chciałbym wiedzieć ...,
 • I carefully considered your proposal and ... - starannie przeanalizowałem Pana/Pani propozycję ...,
 • I am sorry to inform you that ... - z przykrością informuję, iż  ...

Ostatnią częścią listu formalnego będzie krótkie podsumowanie zawartych w nim informacji oraz pożegnanie. Warto również sprecyzować nasze oczekiwania co do stanowiska adresata - naszą opinię lub nadzieję na przychylenie się do naszej prośby. Na tym etapie pisania listu stosujemy następujące zwroty:

 • I would be most grateful if you... - będę bardzo wdzięczny za...,
 • I look forward to the ... - liczę na ...,
 • Thank you in advance ... - z góry dziękuję za ...,
 • Thank you for your help ... - dziękuję za Pana/Pani pomoc ...,
 • Yours faithfully - z poważaniem (gdy nie znamy adresata osobiście),
 • Yours sincerely - z poważaniem (gdy znamy adresata).

Jak napisać list nieformalny?

Czeka Cię matura z angielskiego? Pisanie listów może być świetną powtórką przed prawdziwym egzaminem. W przypadku listu nieformalnego - pisanego w sprawie osobistej do kolegi, przyjaciela czy kogoś z rodziny - nie musimy stosować oficjalnych zwrotów. Może mieć on luźniejszą formę, dopuszczalne jest także stosowanie zwrotów kolokwialnych, czyli potocznych. Ale także w tego rodzaju liście obowiązują nas pewne reguły. 

dziewczyna pisząca list

Zasady pisania listu nieformalnego po angielsku

Podobnie jak w przypadku listu formalnego, w liście nieformalnym należy zawrzeć powitanie, nawiązanie do poprzedniego listu adresata (jeśli nasz list jest kontynuacją korespondencji), pozdrowienie i pytania grzecznościowe, rozwinięcie listu oraz oczywiście pożegnanie z pozdrowieniami. Oto zwroty, które pozwolą Wam napisać nieformalny, ale zgodny z zasadami dobrego wychowania, list po angielsku.

Longman Repetytorium Maturalne. Język Angielski. Poziom Podstawowy + Testy + kod (interactive eBook) Longman Repetytorium Maturalne. Język Angielski. Poziom Rozszerzony + Testy + kod (interactive eBook)

Przydatne zwroty

Na wstępie listu zwracamy się do adresata:

 • Hi! Hello! - cześć!
 • Dear Grandma - droga (kochana) babciu.

I rozpoczynamy od nawiązania do otrzymanego wcześniej listu:

 • Thank you for your letter (Thanks for your letter) - dziękuję (dzięki) za Twój poprzedni list,
 • It's great to hear from you again - miło znów Cię słyszeć,
 • I'm pleased to get your letter - z przyjemnością przeczytałem Twój list,
 • I'm sorry that I haven't written but I've been very busy - przepraszam, że nie pisałem, ale byłem bardzo zajęty.

Przechodzimy teraz do wstępu listu, używając następujących zwrotów:

 • How are you? - jak się masz?
 • How are things with you? - jak się sprawy mają u Ciebie?
 • I wan't enquire about - chcę zapytać o ...,
 • I wondering if ... - zastanawiam się, czy ...

I rozwijamy treść naszego listu, przekazując adresatowi najnowsze wieści z naszego życia:

 • Did I tell you that ... - czy wspomniałem o ...,
 • I must say (I musi tell you about) - muszę Ci powiedzieć, że ...,
 • First of all - po pierwsze ...,
 • Guess what! - zgadnij co (się stało)!,
 • I must ask you - muszę Cię spytać ...,
 • I've got wonderful time - mam wspaniały czas (okres w życiu),
 • I'm pleased - jestem zadowolony (gdyż).

Kiedy już wyczerpiemy wszystkie tematy, które chcieliśmy omówić, czas się uprzejmie pożegnać, a równocześnie poprosić o szybką odpowiedź:

 • I hope to hear from you soon - mam nadzieję, że wkrótce się odezwiesz,
 • it would be nice if you write back soon - byłoby miło, gdybyś wkrótce odpisał,
 • I'm looking forward to hearing from you - nie mogę się doczekać aż odpowiesz,
 • I must finish now but it would be great ... - muszę już kończyć, ale byłoby świetnie (np. zobaczyć się z Tobą),
 • could you (would you like) - czy mógłbyś,
 • I hope to see you soon - mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy,
 • best wishes - najlepsze życzenia,
 • I would like to invite you - chciałbym Cię zaprosić ...

I to już koniec. Prawda, że napisanie listu nieformalnego po angielsku, jest proste?

Podsumowanie

Napisanie listu po angielsku - zarówno tego formalnego, jak i osobistego - nie powinno być dla Ciebie żadnym problemem, jeśli tylko wiesz jaką formę należy zachować i jakich zwrotów używać, a jakich unikać. Mając pod ręką nasz schemat, z powodzeniem napiszesz każdy list w języku angielskim.