Jak napisać artykuł po angielsku?

Artykuł publicystyczny to taka forma pisemnej wypowiedzi, której przeznaczeniem jest publikacja w różnego rodzaju czasopismach lub Internecie. Myli się jednak ten, kto uważa, że umiejętność napisania artykułu powinien posiąść jedynie dziennikarz — wymaga się jej także od ucznia przystępującego do matury z języka angielskiego. Na szczęście zadanie to nie należy do najtrudniejszych.

Z tego wpisu dowiecie się jak poprawnie napisać artykuł publicystyczny w języku angielskim — jakich zasad należy przestrzegać, jaka jest poprawna budowa tej formy wypowiedzi pisemnej i co każda część artykułu powinna zawierać. Podpowiemy Wam również jakich zwrotów warto używać przy pisaniu artykułu. Zachęcamy do lektury.

Artykuł publicystyczny — czym jest i jak jest zbudowany?

Pisząc artykuł publicystyczny po angielsku, musisz pamiętać, że może on zawierać w sobie cechy innych typów tekstów — na przykład sprawozdania, raportu, opowiadania, recenzji czy rozprawki. To, którą z nich zastosujesz, zależy od tego, jaki jest temat artykułu. Możesz też napisać artykuł w tonie formalnym, półformalnym lub nieformalnym, także w zależności od tematu.

Każdy dobrze napisany artykuł publicystyczny po angielsku (po polsku z resztą również) składać się powinien z czterech części — tytułu, wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia. Tak samo jest, gdy piszesz email po angielsku lub każdą inną formę wypowiedzi — nie powinno więc Ci to sprawić trudności. Oto zasady, jakimi powinieneś się kierować, tworząc każdy z elementów artykułu.

Jak stworzyć poprawny tytuł artykułu?

Wbrew pozorom tytuł jest bardzo istotny — ma zachęcać do przeczytania artykułu. Powinien więc informować o tym, jaki temat autor omawiać zamierza w artykule i wzbudzić zaciekawienie potencjalnego czytelnika. Z drugiej strony jednak tytuł powinien być możliwie jak najkrótszy. Pod nim możesz umieścić swoje nazwisko. Jeśli tego nie zrobisz, wstaw je na końcu artykułu.

Wstęp artykułu — co powinien zawierać?

Zadaniem wstępu jest wprowadzenie czytelnika do treści artykułu, nakreślenie poruszanego tematu. To z niego czytelnik może zorientować się, czy artykuł będzie miał formę sprawozdania, rozprawki, opowiadania czy też inną. Nie należy jednak we wstępie zdradzać zbyt wielu informacji. To krótkie wprowadzenie — powinno zaintrygować i zadawać pytania, na które odpowiedzi znajdują się w pozostałych częściach tekstu.

Jakich zwrotów używać we wstępie artykułu?

Oto lista zwrotów i wyrażeń, których powinieneś używać, pisząc artykuł po angielsku:

 • did you hear about... - czy słyszałeś o...,
 • according to the latest research... - według najnowszych badań...,
 • what would you say if I told you that... - co byś powiedział na to, że...,
 • what do you think about... - co myślisz o...,
 • did you know that... - czy wiedziałeś, że...?

Rozwinięcie — miejsce do dalszych rozważań

Rozwinięcie jest najobszerniejszą częścią artykułu. Kiedy już udało Ci się  zainteresować czytelnika wstępem, musisz zaprezentować swój punkt widzenia, udzielić odpowiedzi na postawione we wstępie pytania lub przedstawić bieg wydarzeń będących tematem artykułu. Pamiętaj, aby zachować logikę wypowiedzi i poprawność środków językowych.

Artykuł pisz na konkretny temat wskazany w poleceniu — jeśli jego treść będzie odbiegała od wątku, nie zostanie opublikowany lub zaliczony na egzaminie maturalnym. W zależności od tego, jaką formę ma Twój artykuł, możesz w rozwinięciu zamieścić elementy opisu miejsc, osób lub zdarzeń, opowiadać o wydarzeniach, oceniać zjawiska, wydarzenia lub postawy, wyrazić swoje stanowisko w danej sprawie i poddać je argumentacji

Wyrażenia i zwroty używane w rozwinięciu

Aby dobrze przygotować się do matury z języka angielskiego, musisz pamiętać o użyciu odpowiednich wyrażeń. Sprawdzą się na maturze rozszerzonej i wtedy, kiedy tekst przeznaczony jest do publikacji. Są one właściwie uniwersalne dla różnych form pisemnych, warto je więc zapamiętać. Oto przydatne zwroty po angielsku — pisząc artykuł publicystyczny, nie zapomnij ich zastosować.

 • let's suppose that... - załóżmy, że...,
 • one thing to consider is... - sprawą, którą należy rozważyć, jest...,
 • apart from this... - oprócz tego...,
 • in general... - generalnie...,
 • the most important advantage is... - najważniejszą zaletą jest...,
 • the contrary - przeciwnie,
 • the most important disadvantage is... - najważniejszą wadą jest...,
 • for example\for instance - na przykład,
 • one the one hand... - z jednej strony...,
 • on the other hand... - z drugiej strony,
 • in addition… - w dodatku…,
 • I must also mention... - muszę wspomnieć...,
 • the issue is... - problem w tym...,
 • due to... - z powodu...,
 • yet... - jednak...,
 • apparently... - pozornie...,
 • last but not least... - ostatni, lecz nie mniej ważny (argument)…

Zasady pisania zakończenia

Zakończenie artykułu jest nie mniej ważne niż jego wstęp i rozwinięcie. Aby napisać artykuł zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, do tej części musisz się przyłożyć równie rzetelnie. Zakończenie podsumowuje treść artykułu i podaje wnioski na dany temat.

Zwroty i wyrażenia przydatne w zakończeniu

Poprawne zakończenie artykułu po angielsku powinno zawierać zwroty takie jak:

 • to sum up... - aby podsumować...,
 • in conclusion... - podsumowując...,
 • on the whole... - ogólnie rzecz biorąc...,
 • I strongly feel that... - naprawdę czuję/wierzę, że...,
 • it seems... - wygląda na to, że...,
 • all in all... - podsumowując…
Focus Second Edition 5. Student’s Book + kod (Digital Resources + Interactive eBook) Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych. Język angielski. Poziom podst. i rozsz. + książka cyfrowa Matura Repetytorium. Język Angielski. Poziom Rozszerzony. Podręcznik + DigiBook

Najczęściej popełniane błędy

Jeśli masz za zadanie utworzyć artykuł pisany po angielsku, stosuj się do powyższych zasad. Są też jednak błędy, których popełnić Ci nie wolno — mogą one skutkować utratą punktów na egzaminie maturalnym lub wręcz odrzuceniem tekstu w całości. Oto najczęściej popełniane błędy.

Chaos

Może być on wynikiem braku planu. Pamiętaj więc o zachowaniu kolejności poszczególnych części tej formy wypowiedzi. Każdą część należy starannie zaplanować, a każde kolejne zdanie powinno logicznie wynikać z poprzedniego. To ważne, aby czytelnik chciał czytać dalej Twój artykuł — jeśli będzie on chaotyczny, z pewnością szybko porzuci lekturę. 

Tekst niezgodny z tematem

Zanim rozpoczniesz pracę, dokładnie i ze zrozumieniem przeczytaj treść zadania. Zastanów się jaką formę powinieneś zachować i konsekwentnie trzymaj się jej przez cały czas. Pisz konkretnie na zadany temat, nie stosuj w swoim artykule zbyt rozbudowanych dygresji.

Przekroczenie limitu słów

Pisząc artykuł, masz określony limit słów do wykorzystania — postaraj się zaplanować pracę tak, aby wykorzystać go w pełni, ale nie przekraczać. To skutkuje odjęciem punktów.

Brak podziału na akapity

Nawet najciekawszy artykuł znuży czytelnika, jeśli nie będzie podzielony na akapity. W dodatku nie możesz podzielić go losowo, byle jak. W każdym akapicie powinieneś omówić jeden argument, wydarzenie, zaprezentować jakąś myśl czy wątek. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie powinny zostać wyraźnie od siebie oddzielone. Taki tekst znacznie łatwiej i przyjemniej się czyta.

Oddanie tekstu bez przeczytania go w całości

Skończyłeś pisać swój artykuł, postawiłeś ostatnią kropkę, podpisałeś się. Nie oddawaj jeszcze swojej pracy - przeczytaj ją powoli i dokładnie w całości. Z pewnością zauważysz choćby kilka błędów - brak przecinka, literówkę czy błąd stylistyczny. Popraw je wszystkie, ponownie przeczytaj całość i dopiero wtedy oddaj artykuł do oceny.

Longman Repetytorium Maturalne. Język Angielski. Poziom Rozszerzony + Testy + kod (interactive eBook) 

Podsumowanie

Poprawnie napisany artykuł zawiera w sobie cztery części podzielone na akapity oraz stosowny zestaw fraz i wyrażeń. Jest logiczny i lekko się go czyta. Wzbudza zaciekawienie i nie odbiega od tematu. Pamiętaj o tych zasadach, a z pewnością osiągniesz sukces na maturze z języka angielskiego.