Jak napisać egzamin ósmoklasisty na 100% ?

Już pod koniec maja kolejny rocznik ósmoklasistów przystąpi do najważniejszego w swoim dotychczasowym życiu egzaminu - egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W jaki sposób przygotować się do niego? Jak i z czego uczyć? Na co zwrócić uwagę, aby zdać go na maksymalną ilość punktów?

Czy egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego jest ważny?

Przed reformą systemu edukacji w 2017 roku uczniowie szkół podstawowych po ukończeniu szóstej klasy rozpoczynali naukę w gimnazjach, której zwieńczeniem był egzamin gimnazjalny dający przepustkę do nauki w liceum. W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy odbyły się egzaminy ósmoklasisty. Czy ich zaliczenie jest istotne? Z punktu widzenia dalszej edukacji - tak.

Dobrze zdany egzamin ósmoklasisty pozwoli uczniowi dostać się do jego wymarzonej szkoły średniej - i to właśnie sprawia, że jest to tak ważny egzamin. Dobre liceum przygotuje bowiem ucznia do dalszej edukacji na uczelni wyższej, która z kolei otworzy przed nim perspektywy zdobycia pasjonującego i dobrze płatnego zawodu oraz pracy. Warto zacząć przygotowania do egzaminu już dziś - to ostatni moment, aby nadrobić ewentualne zaległości.

Jak zdać egzamin ósmoklasisty?

Aby zdobyć na egzaminie ósmoklasisty maksymalną ilość punktów, warto wiedzieć jakiego rodzaju zadania znajdzie uczeń na arkuszu egzaminacyjnym, z jakiego zakresu materiału należy się przygotować i z jakich podręczników uczyć.

Umiejętności sprawdzane na egzaminie

Co trzeba umieć na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego? Uczniów czekać będzie test różnorodnych umiejętności i kompetencji językowych omawianych przez nauczycieli języka angielskiego na lekcjach w szkole - słuchania, formułowania wypowiedzi, stosowania w praktyce środków i funkcji językowych.

Rozumienie ze słuchu

Ta część testu ma na celu sprawdzenie jak uczniowie radzą sobie z rozumieniem tekstu mówionego, a przygotowane nagrania zostaną odtworzone dwukrotnie. Zanim to się jednak stanie, egzaminowani mogą przeczytać pytania, na które będą musieli odpowiedzieć. To ważna wskazówka, bowiem na podstawie pytań można się będzie zorientować w temacie nagrań i przygotować na wyłowienie z treści tekstu najważniejszych informacji.

Znajomość funkcji językowych

Pod tym terminem kryje się umiejętność stosowania wyrażeń i zwrotów służących do skutecznego i płynnego porozumiewania się w języku angielskim w codziennych sytuacjach. Powitania i pożegnania, wyrażenia związane ze składaniem życzeń i gratulacji, pytania o drogę i udzielanie odpowiedzi na nie. W tej części egzaminu ósmoklasisty znajdziecie zadania wielokrotnego wyboru oraz uzupełnianie brakujących fragmentów.

Znajomość środków językowych

Czas na gramatykę. Uczniowie będą musieli wykazać się umiejętnościami: stosowania różnych czasów, odmiany przez przypadki, odróżniania rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, stopniowania przymiotników czy stosowania przysłówków, przedimków i zaimków. Ta część egzaminu ósmoklasisty zawiera zadania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, stosowanie parafraz i tłumaczenia fragmentów tekstu.

Rozumienie tekstu pisanego

Kolejna umiejętność, którą uczniowie powinni byli zdobyć w szkole podstawowej, to rozumienie tekstu pisanego. Zadanie w tej części egzaminu ósmoklasisty polega na zapoznaniu się z tekstem, a następnie rozwiązaniu zadań skonstruowanych na jego podstawie. Obowiązują te same typy zadań co w częściach wcześniejszych.

Wypowiedź pisemna

Ostatnim zadaniem na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego jest napisanie przez uczniów tekstu na podstawie trzech informacji zawartych w poleceniu. Obowiązują krótkie teksty użytkowe, na przykład e-mail, notatka, zaproszenie czy wpis blogowy. Limit słów wynosi od 50 do 100.

Przygotowanie do egzaminu - z czego się uczyć?

W przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z pewnością pomoże nauczyciel na lekcjach. Ważne jest jednak, aby każdy z uczniów pracował także samodzielnie w domu. A do tego potrzebne będą odpowiednie materiały. Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty? Z jakich pomocy naukowych korzystać?

młodzież ciesząca się ze zdanych egzaminów

W przygotowaniach do egzaminów na pewno pomogą Wam podręczniki, z których korzystaliście na lekcjach. One jednak powinny być jedynie drogowskazem wskazującym jakie słownictwo obowiązuje na egzaminie, jakie czasy, wyrażenia i zwroty trzeba znać.

Jeśli zaś chodzi o same ćwiczenia, to warto kupić repetytorium ósmoklasisty. Znajdziecie w nim testy podobne do tych, które trzeba rozwiązać na samym egzaminie. Przyzwyczaicie się do jego formuły i nic Was nie zaskoczy.

Jak się uczyć?

Najlepszym sposobem dla każdego ucznia jest systematyczność. Pracy jest sporo - egzamin ósmoklasisty składa się przecież z aż trzech egzaminów. Do testów z matematyki i języka polskiego także trzeba się przygotować. Róbcie więc sobie niezbyt długie, ale regularne i solidne powtórki, przeglądnijcie materiały otrzymane od nauczycieli, ćwiczcie słuchanie i pisanie po angielsku, rozwiązujcie jak największą ilość zadań.

Podsumowanie

Egzamin ósmoklasisty to najważniejszy, a zarazem pierwszy egzamin na długiej ścieżce edukacji. Warto zdać ten test wręcz śpiewająco - to wymaga pracy i sumienności, ale szeroko otwarte drzwi do dalszej edukacji stanowią zasłużoną nagrodę za ten trud.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty jest na pewno sporym wyzwaniem dla niejednego ucznia. Ale systematyczną pracą i z odpowiednimi materiałami powtórkowymi można wiele zdziałać!