Jak wygląda matura ustna z angielskiego?

Matura z języka angielskiego składa się z dwóch części — pisemnej oraz ustnej. I to zwykle właśnie ustna część egzaminu najmocniej spędza sen z powiek uczniów przystępujących do niego. Jego zadaniem jest sprawdzić sprawność komunikacyjną egzaminowanego, płynność wypowiedzi ucznia, stosowanie zasad gramatycznych w praktyce oraz zasób jego słownictwa.

Na co zwrócić uwagę przygotowując się do matury ustnej? Jaki jest przebieg egzaminu i zasady oceniania? Na czym polegają zadania? Jak długo trwa egzamin? Oto wszystko, co powinniście wiedzieć, przygotowując się do ustnej matury w języku angielskim.

Na czym polega matura ustna z angielskiego?

Matura ustna z języka angielskiego ma formę rozmowy pomiędzy dwiema osobami — egzaminowanym i egzaminatorem. Trzecią osobą uczestniczącą w egzaminie jest obserwator — drugi nauczyciel, który jednak nie bierze aktywnego udziału w konwersacji.

Uczeń, po wejściu do sali egzaminacyjnej, będzie musiał wylosować jeden z przygotowanych zestawów zadań — treść każdego z poleceń napisana będzie w języku polskim. Należy jednak pamiętać, że uczeń po wylosowaniu zestawu nie będzie miał czasu na przygotowanie się do wykonania poleceń, a egzamin maturalny potrwa 15 minut.

Jakie umiejętności są sprawdzane w czasie egzaminu maturalnego?

Według obowiązującej podstawy programowej, w czasie matury ustnej z języka angielskiego oceniane są następujące kryteria:

  • sprawność komunikacyjna,
  • umiejętności językowe — składają się na nie płynność wypowiedzi, wymowa, zakres struktur leksykalno-gramatycznych oraz poprawność struktur leksykalno-gramatycznych.

Niezależnie od tego, jakie metody nauki języka angielskiego stosowałeś, aby przygotować się do matury z tego języka, w trakcie powtórek musisz zwrócić uwagę na umiejętności poprawnego, logicznego i spójnego budowania wypowiedzi ustnej. Zobacz, jak będzie wyglądał Twój egzamin.

Longman Repetytorium Maturalne. Język Angielski. Poziom Podstawowy + Testy + kod (interactive eBook) Longman Repetytorium Maturalne. Język Angielski. Poziom Rozszerzony + Testy + kod (interactive eBook)Polonsky: Speaking For Matura. Wypowiedź Ustna na Poziomie Podstawowym i Rozszerzonym. Podręcznik + Materiały do Kopiowania
Ucz się do matury z Księgarnią Językową Bookland

Matura ustna z języka angielskiego — przebieg egzaminu

Matura ustna składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań, a na wykonanie każdego z nich uczeń ma ściśle określoną ilość czasu, którego nie można przedłużyć. W czasie udzielania odpowiedzi na pytania egzaminatora uczeń musi wykazać się umiejętnością swobodnego wypowiadania się po angielsku, złożonym słownictwem, poprawnym stosowaniem czasów oraz prawidłową wymową, akcentem i intonacją. Z jakich części składa się maturalny egzamin ustny?

Rozmowa wstępna

To dość luźna rozmowa na temat Twoich zainteresowań, doświadczeń i życia. Jej celem jest rozluźnienie Cię, oswojenie z sytuacją i "przestawienie" na konwersację prowadzoną po angielsku. Odbywa się zawsze, niezależnie od tego, jakie poziomy znajomości języka angielskiego prezentują uczniowie. Rozmowa wstępna trwa około dwóch minut.

Odgrywanie ról

Po przeprowadzeniu rozmowy egzaminator przechodzi do zasadniczej części matury, której pierwszą częścią jest rozmowa z odgrywaniem ról. Maturzysta będzie miał 30 sekund na zapoznanie się z treścią wylosowanego zadania i wcielenie się w przypisaną mu rolę. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, kto ma zostać inicjatorem konwersacji — maturzysta czy egzaminator. Egzaminowany powinien również krótko omówić cztery punkty wskazane w zadaniu. Ta część egzaminu maturalnego trwać powinna nie dłużej niż 4 minuty.

Opis ilustracji

Uczeń otrzymuje fotografię lub obrazek, a jego zadaniem jest opisanie tego, co się na nim znajduje. Po zakończeniu wypowiedzi egzaminowany będzie jeszcze musiał odpowiedzieć na trzy pytania związane z obrazkiem zadane przez egzaminatora. Warto wiedzieć, że trzecie pytanie zawsze związane jest z doświadczeniami maturzysty — należy więc koniecznie przypomnieć sobie zasady stosowania czasów przeszłych. Opis obrazka wraz z odpowiedziami powinien trwać maksymalnie 3 minuty.

Praca z materiałem stymulującym

Egzamin ustny z języka angielskiego zamyka wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. Może nim być ilustracja, grafika, plakat itp. Podane polecenie zawiera pewne wskazówki dotyczące wyboru konkretnego materiału (do wyboru są dwa lub trzy) - zadanie maturzysty polega na wybraniu tego, który jego zdaniem najlepiej spełnia podane kryteria i uzasadnieniu swojego wyboru. Jest to najdłuższe zadanie — trwa 5 minut.

Zasady oceniania

Egzaminator w czasie egzaminu z języka obcego ocenia według pięciu kryteriów, przyznając za nie punkty:

  • sprawność komunikacyjna — za każde zadanie (z wyjątkiem rozmowy) uczeń może zdobyć do 6 punktów, a więc łącznie 18;
  • płynność wypowiedzi — do 2 punktów (cały egzamin);
  • zakres struktur leksykalno-gramatycznych — maksymalnie 4 punkty (wszystkie zadania);
  • poprawność struktur leksykalno-gramatycznych — maks. 4 punkty (wszystkie zadania);
  • wymowa — do 2 punktów (za całość).

Do zdobycia jest więc 30 punktów — warunkiem zdania matury ustnej z angielskiego jest uzyskanie 30%.

Pamiętaj

Egzamin składa się z czterech części i trwa 15 minut. Lista pytań jest losowana przez każdego ucznia, a na zapoznanie się z treścią polecenia i przygotowanie do odpowiedzi masz zaledwie kilkadziesiąt sekund. W pierwszej kolejności przeczytaj więc dokładnie polecenie i pytania zawarte w zadaniu. Każde zadanie jest punktowane osobno.

Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Język angielski. Poziom rozszerzony + pdf Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Język angielski. Poziom podstawowy i rozszerzony + pdf Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego. Poziom rozszerzony + Online Practice
Te repetytoria pomogą Ci w nauce do matury ustnej z języka angielskiego

Co warto sobie przypomnieć przed egzaminem?

Wypowiedź zdającego powinna spełniać wymogi podane w każdym zadaniu. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności znajdziesz w tak zwanych wymaganiach ogólnych. Jak przygotować się do matury z języka angielskiego? Przede wszystkim — nie zostawiaj przygotowań na ostatnią chwilę. Usystematyzuj swoją wiedzę, przeglądnij podręczniki, posłuchaj audiobooków, postaraj się jak najwięcej rozmawiać po angielsku.

Gramatyka

Egzamin ustny ma za zadanie sprawdzić umiejętność komunikacji — rozumienia komunikatów kierowanych przez egzaminującego oraz swobodę i poprawność wypowiedzi w języku angielskim. Aby móc je posiąść, powinieneś gruntownie powtórzyć znajomość struktur gramatycznych.

Pamiętaj, że język angielski różni się pod tym względem od języka polskiego, a stosowanie niewłaściwych reguł gramatycznych jest sporym błędem (nawet jeśli na co dzień pozwala się w miarę skutecznie "dogadać"). Za samą sprawność komunikacyjną możesz otrzymać na maturze ustnej aż 18 punktów — ale nie da się ich osiągnąć bez znajomości i umiejętności stosowania w praktyce zasad gramatycznych.

Przydatne wyrażenia

Oczywiście zasób słownictwa ucznia przystępującego do egzaminu ustnego powinien umożliwiać mu sprawną komunikację z rozmówcą. Wyrażeń, które warto sobie powtórzyć, jest sporo, ale ponieważ matura ma formę rozmowy, dobrze jest przypomnieć sobie te, które pozwolą Ci nawiązać do wypowiedzi egzaminatora, uargumentować swoje stanowisko czy wreszcie uczynić wymianę zdań bardziej naturalną.

Warto wspomnieć także o wymowie i akcencie — za nie możesz uzyskać 2 punkty. Nie chodzi o to, abyś wypracował sobie idealny brytyjski akcent, ale Twoja wypowiedź powinna być pod tym względem przynajmniej poprawna, a poszczególne wyrazy brzmieć zrozumiale.

Matura ustna z angielskiego jest jednym z wielu egzaminów, z którymi poradzić sobie musi uczeń kończący szkołę średnią. Najważniejsze to wiedzieć, jaki jest jego przebieg oraz rzetelnie się do niego przygotować wykorzystując dobre, aktualne materiały edukacyjne.