Matura 2023 - Sprawdź, jakie zmiany czekają przyszłych maturzystów

Jakiś czas temu na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej zostały opublikowane dokumenty, m.in. w formie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, określające sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule. Zmienią się przede wszystkim wymagania, ilość zadań i długość trwania egzaminów. Jak będzie wyglądać matura 2023?

Nowa matura 2023 - co się zmienia?

Wprowadzenie tzw. nowej matury związane jest z likwidacją gimnazjów i wydłużeniem nauki do czterech lat w liceach i pięciu lat w technikach. Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, podkreślił, że wprowadzenie zmian w podstawie programowej wymagało zmodyfikowania sposobu przeprowadzania matury. Jakie zmiany obejmują maturę 2023?

Egzamin maturalny 2023 - najważniejsze zmiany

Informatory maturalne opublikowane na stronie CKE mówią jasno o tym, jakie zmiany będą obowiązywały od 2023 roku. Najważniejsze z nich obejmują przede wszystkim czas trwania matury, wymagania, które należy spełnić do zaliczenia egzaminu, rodzaje zadań na egzaminie z matematyki i formę przeprowadzania egzaminu ustnego i pisemnego z języka polskiego.

Matura 2023 - ile czasu na pisanie?

Najczęściej pojawiające się w internecie pytania dotyczą długości matury. Od 2023 roku egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie trwał 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut. Dotychczas matura trwała analogicznie 170 i 180 minut.

Egzamin maturalny z matematyki zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym będzie trwał 180 minut. Dotychczas maturzysta miał na napisanie testu 170 i 180 minut.

Matura z języka mniejszości narodowej (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym), z języka mniejszości etnicznej, lub z języka regionalnego będzie trwała 210 minut.

Na maturę języka angielskiego uczniowie będą mieli 120 minut (poziom podstawowy) i 150 minut (poziom rozszerzony), czyli tyle samo czasu, ile dotychczasowo. Również bez zmian pozostaje czas trwania egzaminów na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych (biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński, kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie) - 180 minut.

Nowa matura 2023 - próg procentowy i poziom rozszerzony

Od 2023 roku po raz pierwszy do zdania matury na poziomie rozszerzonym obowiązkowe będzie uzyskanie 30% z możliwych do zdobycia punktów. Zasady dotyczą także matury ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym.

Co więcej, Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło obowiązek zdawania co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wybór przedmiotu pozostawiany jest do decyzji uczniów.

Nowa matura z matematyki

Zmianie w 2023 roku ulegnie także ilość zadań na egzaminie z matematyki. Matura podstawowa nie będzie już zawierać zadań za 5 lub 6 punktów, za to pojawi się więcej zadań z możliwością zdobycia jednego lub dwóch punktów. Co więcej, egzamin będzie zawierał zadania typu „prawda-fałsz” oraz więcej zadań otwartych.

Poziom rozszerzony będzie zawierał tylko zadania otwarte. To oznacza, że zrezygnowano z zadań wielokrotnego wyboru.

nowa matura zmiany

Nowa matura z języka polskiego

W 2023 roku maturzyści otrzymają dwa arkusze podstawowej matury z języka polskiego. Pierwszy z nich zostanie podzielony na dwie części i będzie dotyczył tzw. języka polskiego w użyciu oraz testu historycznoliterackiego. Drugi arkusz będzie obejmował wypracowanie na wybrany przez zdającego temat. Nowe wymagania obejmują napisanie tekstu na co najmniej 400 słów, uwzględnienie w nim dwóch utworów literackich (w tym jednego z listy obowiązkowych lektur), oraz dwa konteksty (biograficzne, kulturowe, polityczne, społeczne, historyczne).

Matura ustna będzie przeprowadzana w dość podobny sposób jak dotychczas, jednak maturzysta będzie losował dwa zadania (w tym jedno z jawnego zestawu pytań). Pierwsze zadanie będzie polegało na sprawdzeniu wiedzy ucznia z lektury obowiązkowej i stworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu. Drugie zadanie będzie obejmować zagadnienie związane z literaturą lub dziełem sztuki. Czas trwania matury ustnej nie uległ zmianie.

Matury 2023 i 2024 będą łatwiejsze?

Ze względu na pandemię i zmodyfikowany sposób nauki (m.in. zajęcia w formie online) uczniowie i ich rodzice wyrazili wątpliwości co do wymagań obowiązujących na nowej maturze. W szkołach wybuchło niemałe poruszenie, a przyszli maturzyści uznali, że matura 2023 będzie trudniejsza niż dotychczasowe egzaminy. Swoje argumenty popierali słowami, że plany lekcji są wręcz „przeładowane”, a nauczyciele nie przykładają się do zajęć online, co wpływało na zmniejszenie efektywności przyswajania materiału.

Wszystkie merytoryczne uwagi zostały rozpatrzone, a Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało rozporządzenie, w którym poinformowano, że ze względu na sytuację epidemiologiczną matura 2023 i 2024 będzie zmodyfikowana, a wymagania okrojone. Minister Czarnek zapowiedział, że w 2023 i 2024 roku egzaminy zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zakres materiału i wymagań zostanie opublikowany na stronie rządowej po 10 stycznia 2022 (do tego dnia będą trwać prekonsultacje związane z opracowaniem okrojonych wymagań maturalnych).

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego 2023?

Podstawą zdania nowej matury 2023 jest poznanie wymagań maturalnych i przerabianie zadań z nimi związanych. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można znaleźć dodatkowe przykładowe arkusze maturalne, które wyglądają dokładnie tak jak matura, a przerabianie ich pozwoli przyszłym maturzystom oswoić się z nową formułą egzaminów.

Ważne jest także ciągłe poznawanie schematów zadań maturalnych, które różnią się w zależności od przedmiotu. Przydatne w zaznajamianiu się z zadaniami są repetytoria maturalne, które zawierają całe zbiory zadań testowych:

  • repetytoria maturalne do angielskiego,
  • repetytoria maturalne do polskiego,
  • repetytoria maturalne do matematyki.
Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym + eBook. Tom 1 Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym + eBook. Tom 2 Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom rozszerzony z materiałem podstawowym + eBook Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym + eBook
Matura 2023 - Repetytoria maturalne do języka angielskiego

Podsumowanie

Choć zmiany w przeprowadzaniu egzaminów maturalnych są dość duże, warto uświadomić sobie, że uczniowie są przygotowywani do matury przez 4 lub 5 lat. Regularna nauka, rozwiązywanie zadań próbnych i dobre nastawienie do egzaminów powinny przynieść pozytywne rezultaty i zadowalające wyniki z matury.