Przedmioty humanistyczne - wykaz podręczników dla liceum i technikum

Przedmiotami humanistycznymi nazywamy te przedmioty, które zajmują się badaniami i poznawaniem człowieka jako istoty społecznej. To jednak nie wszystko, bowiem nauki humanistyczne zajmują się także historią człowieka i stworzonymi przez niego językami, literaturą i dziełami sztuki. Jest to więc ogromna ilość różnorodnych zagadnień, o których uczniowie szkół ponadpodstawowych uczeni są z podręczników wskazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Oto lista tych pozycji.

Lista przedmiotów humanistycznych 

W programie nauczania dla liceów i techników znajdują się następujące przedmioty humanistyczne: 

 • język polski,
 • język obcy nowożytny - w szkołach ponadpodstawowych naucza się dwóch języków obcych,
 • wiedza o kulturze,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia i społeczeństwo,
 • historia sztuki,
 • język łaciński i kultura antyczna, 
 • filozofia.

Do nauki każdego z tych przedmiotów Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazało serie podręczników, z których nauczyciel może wybrać jedną, jego zdaniem najbardziej odpowiednią.

Podręczniki do języka polskiego

Jedną z serii rekomendowanych przez Ministerstwo do nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych jest seria podręczników “Sztuka Wyrazu”. Składa się ona z siedmiu tomów i pozwala realizować podstawę programową na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Każdy z podręczników omawia kolejne epoki w dziejach człowieka, zapoznając uczniów z tekstami literackimi z każdej z nich. Dla lepszego zrozumienia, ich treść prezentowana jest w odniesieniu do bardziej aktualnych pozycji. 

Poza literaturą seria ta prezentuje i omawia także właściwą dla poszczególnych epok ikonografię i motywy literackie.

Język Polski. Sztuka Wyrazu 1. Podręcznik Część 1. Starożytność, Średniowiecze. Liceum i Technikum Język Polski. Sztuka Wyrazu 1. Podręcznik Część 2. Renesans, Barok, Oświecenie. Liceum i Technikum Sztuka wyrazu 2. Język polski. Liceum i technikum. Podręcznik. Część 1

“Język polski” wydawnictwa Operon to druga z serii podręczników do nauki języka polskiego w liceach i technikach. Pozwala przygotować uczniów do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Treści, podobnie jak w podręczniku wymienionym wcześniej, ułożone są w sposób chronologiczny. Celem tego podręcznika jest całościowe ujęcie literatury i osadzenie jej w kontekście kulturowym, co ułatwia uczniom zrozumienie poszczególnych jej dzieł.

Język Polski 1. Szkoła Ponadpodstawowa. Podręcznik linia II. Zakres Podstawowy i Rozszerzony Język polski 1. Szkoła Ponadpodstawowa. Podręcznik. Część 2 Zakres podstawowy i rozszerzony Linia II

“Ponad słowami” jest kolejną serią podręczników zgodną z podstawą programową języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie znajdą w niej szczegółowe informacje na temat poszczególnych epok i reprezentującej je literatury oraz poezji. Pozwala kształtować umiejętności interpretacji tekstu, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, czytanie ze zrozumieniem.

Ponad Słowami 1. Podręcznik Część 1. Zakres Podstawowy i Rozszerzony. Klasa 1. Liceum i Technikum Ponad Słowami 1. Podręcznik Część 2. Zakres Podstawowy i Rozszerzony. Klasa 1. Liceum i Technikum 

Seria siedmiu podręczników do języka polskiego “Oblicza epok” przedstawia chronologiczny podział epok historycznych, do każdej z nich proponując odpowiedni zestaw pozycji literackich. 

Podręczniki podzielone zostały na rozdziały wzbogacone o wstęp jasno przedstawiający kontekst historyczny i kulturowy, dzięki któremu uczniowie mogą lepiej zrozumieć poszczególne dzieła. Proponowane utwory literackie zestawiono tu ze współczesnymi utworami teatralnymi, filmowymi, muzycznymi - uczniowie mogą samodzielnie szukać w nich nawiązań do współczesności, zdobywając umiejętność krytycznego myślenia.

Oblicza Epok 1. Język Polski. Podręcznik. Klasa 1 Część 1. Liceum i Technikum. Zakres Podstawowy i Rozszerzony Oblicza epok 2. Język polski. Liceum i technikum. Podręcznik. Część 1. Zakres podstawowy i rozsz.

“Przeszłość i dziś” jest serią podręczników, których autorzy podjęli się zadania powiązania literatury minionych epok ze współczesnymi perspektywami. Dzięki temu zabiegowi uczniowie mogą jeszcze lepiej i trafniej zrozumieć i interpretować wydarzenia z przeszłości i teraźniejszości. 

Poznawanie literatury i kultury poszczególnych etapów w dziejach człowieka, umiejętność krytycznego myślenia i czytania ze zrozumieniem - to jedne z celów, które przyświecały autorom tej świetnej serii podręczników.

Przeszłość i Dziś 1. Literatura - Język - Kultura. Podręcznik. Klasa 1 Część 1. Liceum i Technikum. Zakres Podstawowy i Rozszerzony Przeszłość i dziś 2. Język polski. Liceum i technikum. Podręcznik. Część 1 

Historia

Do nauki historii w szkołach ponadpodstawowych Ministerstwo Edukacji i Nauki poleca między innymi serię “Ślady czasu”. To jedna pozycja, która łączy w sobie treści dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Rewelacyjnie napisany podręcznik, którego celem jest przede wszystkim umożliwienie uczniom zrozumienia wydarzeń z przeszłości - nie zaś zaprezentowanie suchych, niepowiązanych ze sobą faktów.

Ślady czasu 1. Historia. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony Ślady czasu 2. Historia. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony

“Poznać przeszłość” to seria czterech podręczników, z których uczniowie poznają historię Polski oraz świata w sposób czytelny, logiczny i przejrzysty. Bogato ilustrowany, zawiera ciekawe zdjęcia, infografiki i osie czasu ułatwiające przyswajanie wiedzy. Pozycje wzbogacone o pasjonujące ciekawostki historyczne.

 Poznać Przeszłość 1. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Liceum i Technikum Poznać przeszłość 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy

Do nauki historii w szkołach ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym MEiN rekomenduje serię “Zrozumieć przeszłość”. Składa się ona z czterech podręczników zawierających chronologicznie omówione treści z poszczególnych epok historycznych. Jej tekst i forma są przejrzyste i pozwalają zainteresować uczniów omawianą tematyką.   

Uczniowie w każdym rozdziale znajdą pasjonujące fotografie, infografiki, osie czasu i krótkie podsumowania ułatwiające przyswojenie materiału.

Zrozumieć Przeszłość 1. Podręcznik. Zakres Rozszerzony. Klasa 1. Liceum i Technikum Zrozumieć przeszłość 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony 

Wiedza o społeczeństwie

Podręczniki z serii “Wiedza o społeczeństwie” wydawnictwa OPERON przybliżają uczniom zagadnienia polityczne, tematykę społeczną i ekonomiczną. Wyjaśniają między innymi czym jest państwo, jakie są ustroje w różnorodnych krajach, jak działa system podatkowy - a to wszystko jasno i przejrzyście, w lekkiej formie.

Wiedza o Społeczeństwie 1. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Szkoła Ponadpodstawowa Wiedza o społeczeństwie 2. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres podstawowy

Seria “W centrum uwagi” w pasjonujący sposób prezentuje uczniom sposób, w jaki działa państwo, jakie czynniki wpływają na życie społeczne czy kondycję ekonomiczną państw. Pozwala rozwijać także praktyczne umiejętności takie jak analiza treści publicystycznych i naukowych czy danych statystycznych.

W Centrum Uwagi 1. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Klasa 1. Liceum i Technikum W centrum uwagi 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy

Historia sztuki

Spotkania ze Sztuką” jest publikacją, która w ciekawy sposób przedstawia nurty sztuki współczesnej, oraz zachęca do współtworzenia kultury i aktywnego w niej uczestnictwa. Uczniowie wspierani są w kształceniu umiejętności analizy i interpretacji dzieł sztuki z różnych epok, szukaniu związków pomiędzy różnymi zjawiskami w sztuce oraz zachęcani do tworzenia dokumentacji fotograficznych, prezentacji czy krótkich filmów.

Spotkania ze Sztuką. Podręcznik. Liceum i Technikum 

Drugim z godnych uwagi podręczników do nauki historii sztuki jest podręcznik pt. “Plastyka” wydawnictwa Operon. Zawiera on podstawową wiedzę o sztuce i jej formach. Uczniowie liceów i techników znajdą tam również informacje o twórczości lokalnej i znaczeniu współczesnych wydarzeń kulturalnych. Podręcznik został skonstruowany tak, by aktywizować uczniów podczas lekcji. Zawiera on ciekawostki dotyczące sztuki, współczesne nawiązania do znanych dzieł czy też oś czasu pozwalającą na naukę łączenia faktów.

Plastyka. Szkoła Ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres Podstawowy 

 

Pozostałe przedmioty

W nauczaniu języka łacińskiego i kultury antycznej MEiN dopuściło podręcznik “Homo Romanus”, natomiast do filozofii:

 • “Źródła mądrości” wydawnictwa Academicon,
 • “Filozofia” wyd. OPERON,
 • “Spotkania z filozofią” wyd. Nowa Era Sp. z o.o.

Oferta podręczników do przedmiotów humanistycznych jest bardzo szeroka, a wszystkie wymienione tutaj pozycje znajdziecie w naszej księgarni językowej - zapraszamy!