Przedmioty ścisłe - wykaz podręczników do liceum i technikum

Nauki ścisłe to takie, w których zjawiska opisywane są za pomocą modeli i dowodów matematycznych oraz doświadczeń. Do nauk ścisłych nauczanych w szkołach ponadpodstawowych należą nauki matematyczne (matematyka i informatyka) oraz przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, geografia). 

Jakie podręczniki do tych przedmiotów rekomenduje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Które z nich warto wybrać i dlaczego? Oto ich lista i krótkie opisy.

Lista przedmiotów ścisłych

W szkołach ponadpodstawowych - liceach i technikach - obowiązkowe są następujące przedmioty ścisłe:

  • matematyka,
  • fizyka,
  • chemia,
  • biologia,
  • informatyka,
  • geografia.

Z listy podręczników wskazanych przez MEiN każdy z nauczycieli może wybrać serię, która jego zdaniem jest najlepsza. 

Podręczniki do matematyki

Jedną z serii podręczników, które MEiN zatwierdził w nauczaniu matematyki w szkołach ponadpodstawowych, jest wydana przez wyd. Pazdro “Matematyka. Podręcznik do liceów i techników” - zakres podstawowy (4 części) oraz rozszerzony (4 części). Zawarte w podręcznikach treści są zgodne z podstawą programową obowiązującą uczniów liceów i techników. 

Seria podręczników “Prosto do matury” wyd. Nowa Era obejmuje materiał potrzebny uczniom do zdania egzaminu maturalnego zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zadania zostały w nim ułożone w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość zapoznania się z formułą obowiązującą w czasie egzaminu. Podręczniki bogate są w materiały powtórkowe, zwracają uwagę uczniów na te zagadnienia, które na maturze pojawiają się najczęściej.

Prosto do matury 2. Matematyka. Liceum i technikum. Zakres podstawowy Prosto do matury 3. Matematyka. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy

MATeMAtyka” - ta seria została wydana przez wyd. Nowa Era i stworzona w taki sposób, aby prosto i przystępnie przedstawić uczniom szkół ponadpodstawowych zagadnienia uwzględnione w podstawie programowej. Podręczniki zostały podzielone na rozdziały obejmujące niewielki zakres materiału, co pozwala uczniom dobrze opanować poszczególne zagadnienia, zanim przejdą do kolejnych.

 MATeMAtyka 1. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Liceum i Technikum MATeMAtyka 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy 

Seria “Matematyka z plusem” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe obejmuje podstawowy oraz rozszerzony zakres matematyki obowiązujący w szkołach ponadpodstawowych. Materiał podzielony na niewielkie partie, po każdej z nich uczniowie mają do wykonania zadania utrwalające zdobyte przez nich umiejętności. 

Matematyka z Plusem 1. Liceum i Technikum. Podręcznik. Zakres Podstawowy Matematyka z plusem 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony

Podręczniki do fizyki

Jednym z podręczników wskazanych przez MEiN jest “Fizyka. Zakres podstawowy” oraz “Fizyka. Zakres rozszerzony” wydawnictwa OPERON. Obydwie serie w przystępny i ciekawy sposób tłumaczą uczniom szkół ponadpodstawowych świat zjawisk i praw fizycznych. Liczne przykłady i ilustracje ułatwiają im zrozumienie każdego zagadnienia. 

Fizyka 1. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Klasa 1. Szkoła Ponadpodstawowa Fizyka 1. Szkoła Ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres Rozszerzony

Zrozumieć fizykę. Zakres rozszerzony” wyd. Nowa Era również będzie bardzo dobrym wyborem. To seria czterech podręczników zawierających materiał rozszerzony. Napisane prostym, przystępnym dla uczniów językiem, pozwala nie tylko zrozumieć, ale i szczerze polubić ten, zwykle postrzegany jako trudny, przedmiot.

Zrozumieć Fizykę 1. Podręcznik. Zakres Rozszerzony. Liceum i Technikum Zrozumieć fizykę 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony Zrozumieć fizykę 3. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony

Seria “Odkryć fizykę” wyd. Nowa Era obejmuje podstawowy zakres fizyki w liceach i technikach i składa się z trzech podręczników. Cykl został tak skonstruowany, aby w sposób czytelny i pasjonujący opowiedzieć uczniom o prawach fizyki - został napisany prostym językiem i podzielony na małe rozdziały. Zawiera liczne infografiki, ilustracje i odniesienia do codziennego życia.

Odkryć Fizykę 1. Podręcznik + Zbiór Zadań. Zakres Podstawowy. Liceum i Technikum Odkryć fizykę 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy 

Kolejną z serii podręczników do fizyki zatwierdzoną przez MEiN jest “Fizyka. Zakres podstawowy” wydana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Składa się z trzech części. Bardzo przejrzyście napisane, z podsumowaniami i ćwiczeniami po każdym z rozdziałów. Podręczniki zawierają dużą ilość przykładów i doświadczeń oraz ciekawostek.

Fizyka 1. Podręcznik. Klasa 1. Liceum i Technikum. Zakres Podstawowy Fizyka 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy Fizyka 3. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy

I ostatnia seria do fizyki w szkołach ponadpodstawowych - “Fizyka. Zakres rozszerzony” WSiP. Składa się z czterech podręczników do realizacji podstawy programowej dla liceów i techników na poziomie rozszerzonym. To kompleksowe i przyjazne uczniowi przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Fizyka 1. Podręcznik. Klasa 1. Liceum i Technikum. Zakres Rozszerzony Fizyka 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony Fizyka 3. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony

Podręczniki do chemii

Do nauki chemii w szkołach ponadpodstawowych Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje dwie serie wydawnictwa OPERON, są to “Chemia. Zakres podstawowy” (3 części) i “Chemia. Zakres rozszerzony” (4 części). Omawiane są w nich zagadnienia dotyczące budowy i zależności między różnymi rodzajami substancji wskazane w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. 

Chemia 1. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Szkoła Ponadpodstawowa Chemia 2. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres podstawowy Chemia 1. Szkoła Ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres Rozszerzony Chemia 2. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres rozszerzony

Kolejne wydawnictwo, którego publikacje zostały zarekomendowane przez MEiN, to Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Dwie serie “Chemia. Zakres podstawowy” (3 części) i “Chemia. Zakres rozszerzony” (4 części) pomogą uczniom zrozumieć zagadnienia związane z budową chemiczną materii, reakcjami chemicznymi, wiązaniami między atomami itd. Napisane w sposób przyjazny uczniom, czym zachęcają ich do nauki. 

Chemia 1. Podręcznik. Klasa 1. Liceum i Technikum. Zakres Podstawowy Chemia 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy Chemia 3. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy
Chemia 1. Podręcznik. Klasa 1. Liceum i Technikum. Zakres Rozszerzony Chemia 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony

Seria “To jest chemia” wyd. Nowa Era Sp z o.o. obejmuje zakres podstawowy (2 podręczniki) i rozszerzony (2 podręczniki). Materiał podzielony został na niewielkie rozdziały, każdy z nich rozpoczyna się krótkim przypomnieniem wcześniej opanowanych wiadomości. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają utrwalanie materiału. 

To Jest Chemia 1. Podręcznik + Zbiór Zadań. Zakres Podstawowy. Liceum i Technikum To jest chemia 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy To Jest Chemia 1. Podręcznik. Zakres Rozszerzony. Liceum i Technikum To jest chemia 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony

Podręczniki do biologii

Do nauki biologii w szkołach ponadpodstawowych MEiN rekomenduje między innymi dwie serie wyd. OPERON: “Biologia. Zakres podstawowy” (3 części) i “Biologia. Zakres rozszerzony” (4 części). To podręczniki, które przekazują uczniom rzetelną i nowoczesną wiedzę zgodną z aktualną podstawą programową. Bogato ilustrowana, przystępnie napisana - na pewno będzie świetnym wyborem.

Biologia 1. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Klasa 1. Szkoła Ponadpodstawowa Biologia 2. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres podstawowy Biologia 1. Podręcznik. Zakres Rozszerzony. Klasa 1. Szkoła Ponadpodstawowa Biologia 2. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres rozszerzony

Ministerstwo Edukacji i Nauki zatwierdziło dla szkół ponadpodstawowych także dwie serie podręczników wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. Są to: “Biologia na czasie. Zakres podstawowy” (3 części) oraz “Biologia na czasie. Zakres rozszerzony” (4 części). Napisane przystępnym językiem, wprowadzają uczniów w świat istot żyjących na kuli ziemskiej oraz zależności zachodzących pomiędzy nimi. Poruszają też aktualne problemy, uwrażliwiając uczniów na zagrożenia wynikające z postępu cywilizacyjnego.

Biologia na Czasie 1. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Liceum i Technikum Biologia na czasie 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy Biologia na czasie 3. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy
Biologia na Czasie 1. Podręcznik. Zakres Rozszerzony. Liceum i Technikum Biologia na czasie 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony Biologia na czasie 3. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony

Podręczniki do geografii

Geografia. Zakres podstawowy” (3 części) i “Geografia. Zakres rozszerzony” (4 części) wydawnictwa OPERON to serie podręczników, które MEiN zatwierdził w nauczaniu geografii uczniów liceów i techników. Podręczniki te kładą szczególny nacisk na to, aby uczniowie samodzielnie odkrywali, na podstawie dostępnych informacji, wzajemne oddziaływania i reakcje zachodzące w środowisku geograficznym Ziemi.

Geografia 1. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Szkoła Ponadpodstawowa Geografia 2. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres podstawowy Geografia 1. Szkoła Ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres Rozszerzony Geografia 2. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres rozszerzony

Drugą serią podręczników do geografii jest seria “Oblicza geografii. Zakres podstawowy” (3 części) i “Oblicza geografii. Zakres rozszerzony” (4 części) wyd. Nowa Era. To bogate w zdjęcia, ilustracje i mapy podręczniki, które pozwolą uczniom w łatwy sposób przyswoić wiedzę z zakresu podstawy programowej. Podkreślone są w nich najważniejsze informacje do zapamiętania, a po każdym rozdziale zamieszczone zostały krótkie powtórki. 

Oblicza Geografii 1. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Liceum i Technikum Oblicza geografii 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy Oblicza geografii 3. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy
Oblicza Geografii 1. Podręcznik. Zakres Rozszerzony. Liceum i Technikum Oblicza geografii 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony Oblicza geografii 3. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony

Podręczniki do informatyki

W wykazie podręczników dopuszczonych przez MEiN do nauczania informatyki w szkołach ponadpodstawowych znajdziemy wydaną przez wydawnictwo Helion serię “Informatyka Europejczyka. Zakres rozszerzony. 1” oraz “Informatyka Europejczyka. Zakres podstawowy” (części 1 i 2). Zawierają one potężną dawkę wiedzy z zakresu algorytmów, języków programowania, języka zapytań SQL czy baz danych. Uczniowie znajdą w nich wszystko, co nowoczesny człowiek powinien wiedzieć na temat informatyki.

Informatyka Europejczyka. Podręcznik Część 1. Szkoła Ponadpodstawowa Informatyka Europejczyka. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik część 2. Zakres podstawowy Informatyka Europejczyka. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik część 1. Zakres rozszerzony Informatyka Europejczyka. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik część 2. Zakres rozszerzony

Kolejną serią podręczników do nauki informatyki w liceach i technikach jest “Informatyka. Zakres podstawowy” (3 części) i “Informatyka. Zakres rozszerzony” (4 części) wydawnictwa OPERON. Podręczniki z tej serii awierają wszelkie informacje zawarte w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych, napisane zostały językiem łatwo zrozumiałym dla uczniów, zawierają mnóstwo praktycznych wskazówek i ciekawych zadań praktycznych do wykonania.

Informatyka 1. Szkoła Ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres Podstawowy Informatyka 2. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres podstawowy Informatyka 1. Podręcznik. Zakres Rozszerzony. Szkoła Ponadpodstawowa Informatyka 2. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres rozszerzony

MEiN rekomenduje również serię podręczników “Teraz bajty. Zakres podstawowy” (części 1 i 2) wyd. Migra. Podręczniki te cechują się budową modułową, co nie tylko pozwala dopasować system nauki do potrzeb uczniów, ale także czyni zagadnienia omawiane w nich bardziej czytelnymi i zrozumiałymi. 

Teraz Bajty. Informatyka. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Klasa 1. Szkoła Ponadpodstawowa Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Klasa 2. Podręcznik. Zakres podstawowy

Informatyka na czasie” (3 części) i “Informatyka na czasie. Zakres rozszerzony” (3 części) wyd. Nowa Era to kolejne pozycje, na które nauczyciele powinni zwrócić uwagę. To bardzo nowoczesne podręczniki, które pozwalają uczniom opanować praktyczne zagadnienia wskazane w podstawie programowej. 

Informatyka na Czasie 1. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Liceum i Technikum Informatyka na czasie 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy Informatyka na Czasie 1. Liceum i Technikum. Podręcznik. Zakres Rozszerzony Informatyka na czasie 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony

Ostatnią serią podręczników do informatyki jest seria “Informatyka” WSiP (3 części). Bardzo przejrzyście omówiony materiał z podstawy programowej prezentuje teorię każdego z zagadnień, następnie ich zastosowanie praktyczne i ćwiczenia krok po kroku. W podręcznikach uczniowie znajdą również podsumowania i ćwiczenia dodatkowe pozwalające ugruntować świeżo zdobyte umiejętności.

Informatyka 1. Podręcznik. Klasa 1. Liceum i Technikum. Zakres Podstawowy Informatyka 2. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy  Informatyka 3. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy

Wszystkie omówione serie podręczników do przedmiotów ścisłych znajdą Państwo w naszej księgarni - zapraszamy do składania zamówień!