Rozprawka po angielsku - praktyczne wskazówki i zwroty

Rozprawka to jedna z tych form wypowiedzi pisemnej, którą opanować powinien każdy przyszły maturzysta - jest ona bowiem jednym z zadań pojawiających się każdego roku na rozszerzonej maturze z języka angielskiego. Czym jest rozprawka i w jaki sposób należy ją napisać? Czy forma rozprawki pisanej po angielsku różni się od pisanej po polsku? Jakie zasady i zwroty obowiązują autora rozprawki? Oto praktyczne porady i wskazówki dla każdego, komu przyjdzie się zmierzyć z tym zadaniem.

Czym jest rozprawka i jakie są zasady jej pisania?

Rozprawka jest formą wypowiedzi pisemnej, w której autor ma za zadanie albo przedstawić tezę i argumenty za i przeciw niej, albo też zaprezentować swoją opinię dotyczącą omawianego zagadnienia. Stąd też wyróżnia się dwa rodzaje rozprawki:

 • rozprawka “za i przeciw” czyli “for and against essay” - autor pozostaje bezstronny. Przedstawia argumenty za poparciem postawionej tezy oraz przeciwko niej, ale sam nie rozstrzyga, które z nich są w jego opinii przeważające;
 • rozprawka wyrażająca opinię czyli “opinion essay” - celem autora jest wyrażenie własnej opinii na zadany temat i poparcie tej opinii stosownymi argumentami. Krótko należy też omówić przeciwstawny punkt widzenia.

Rozprawka powinna mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Zachowanie tej formy jest koniecznością, pozwala bowiem stworzyć tekst przejrzysty, logiczny i estetyczny. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż dzięki trzymaniu się tej konwencji, możemy uniknąć utraty punktów na egzaminie. Przygotowanie do matury z angielskiego warto więc zacząć od powtórzenia sobie zasad pisania różnych form wypowiedzi. 

Oto najważniejsze zasady, których powinieneś przestrzegać w czasie pisania rozprawki:

 • wstęp - to w nim należy przedstawić tezę. W tym miejscu nie prezentujemy opinii na zadany temat - to bardzo istotne. Teza powinna zostać postawiona obiektywnie;
 • rozwinięcie - powinno składać się z dwóch części: w pierwszej prezentujesz argumenty za postawioną tezą, w drugiej natomiast - argumenty przeciwko niej. Pamiętaj, że także w rozwinięciu powinieneś zachować obiektywizm - prezentujesz same argumenty. Idealnie, jeśli zarówno część “za” jak i “przeciw”, będą poparte taką samą ilością argumentów (na przykład po 2-3 dla każdej z nich);
 • zakończenie - stanowić powinno podsumowanie całej wypowiedzi. Teraz możesz ustosunkować się do postawionej przez siebie tezy i wyrazić własną opinię na jej temat.  

Pamiętajmy, że zasady te są uniwersalne dla każdego języka. Masz opanowany do perfekcji język angielski? Świetnie! Być może chcesz studiować jeden z najbardziej przyszłościowych języków obcych - hiszpański lub chiński? W każdym z nich umiejętność napisania rozprawki będzie jedną z najważniejszych.

Sprawdź koniecznie! - Repetytoria i arkusze dla maturzystów!

    Udostępnij 7 Longman Repetytorium Maturalne. Język Angielski. Poziom Rozszerzony + Testy + kod (interactive eBook) Matura Repetytorium. Język Angielski. Poziom Rozszerzony. Podręcznik + DigiBook Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych. Język angielski. Poziom podst. i rozsz. + książka cyfrowa

Jak napisać rozprawkę po angielsku?

Wiemy już, że podstawą dobrze napisanej rozprawki po angielsku jest zachowanie logicznej kolejności następowania po sobie poszczególnych jej etapów. Ale to nie wszystko, bowiem drugą charakterystyczną cechą tej formy wypowiedzi pisemnej są zwroty i wyrażenia użyte w niej. 

Oto kilka praktycznych wskazówek, dzięki którym bez problemu napiszesz poprawną rozprawkę na maturze i każdym innym egzaminie. Przydadzą Ci się one nie tylko w przypadku rozprawki, ale także wtedy, gdy na przykład nie wiesz jak napisać list po angielsku.

Wskazówka 1. - zachowaj wymaganą formę rozprawki, stwórz plan

W tym przypadku nie ma odstępstw od reguły - brak zachowania wymaganej formy (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), dyskwalifikuje nawet najbardziej porywającą pracę. Nie wolno Ci więc zapomnieć o kolejności poszczególnych części rozprawki oraz o tym, że miejsce na Twoją opinię jest dopiero w podsumowaniu.

Warto sporządzić sobie w brudnopisie plan rozprawki, wypisać argumenty po każdej ze stron - wówczas będziesz mieć pewność, że nie umknie Ci coś ważnego.

Wskazówka 2. - używaj określonych wyrażeń - te zwroty Ci się przydadzą

Oto obszerna lista wyrażeń, których powinieneś używać w rozprawce po angielsku. Przygotowaliśmy ją oczywiście w oparciu o podział na części samej rozprawki - dzięki temu jest czytelna i łatwa do opanowania.

Wyrażenia, których należy używać we wstępie

Dwa - trzy zdania zawarte na wstępie wypowiedzi powinny zawierać zwroty takie jak:

 • the problem (issues) is (has always been)... - ten problem (zagadnienie) jest (zawsze był)...
 • in today’s world (nowadays)... - w dzisiejszym świecie (obecnie)...
 • let us look into… - przyjrzyjmy się…
 • there are many different opinion about… - jest wiele opinii…
 • a lot of people agree that… - wiele osób zgadza się z…
 • public opinion is divided on the subject of… - opinia publiczna jest podzielona w temacie…
 • there is no agreement… - nie ma zgody…

 Wyrażenia przydatne w rozwinięciu

Kiedy już wprowadziłeś czytelnika w temat, który zamierzasz omówić, nadszedł czas na zaprezentowanie Twoich argumentów za i przeciw postawionej tezie. Zanim jednak je przedstawisz zaznacz, że zagadnienie ma dwie strony - użyj na przykład tych zwrotów:

 • even though cars make our lives more comfortable, they also have disadvantages - mimo że samochody czynią nasze życie bardziej komfortowym, mają też swoje wady;
 • experts believe that GMO is safe for human health. Let’s analyze that issue… - eksperci uważają, że GMO jest bezpieczne dla ludzkiego zdrowia. Przeanalizujmy to zagadnienie.

 Teraz prezentujemy argumenty “za” i “przeciw” (w tej właśnie kolejności) i następujące zwroty:

 • to start with… - na początek,
 • first of all… - po pierwsze,
 • the main argument is that… - głównym argumentem jest to, iż…,
 • it is important to mention… - ważne, aby wspomnieć…,
 • to support my point… - aby obronić mój punkt widzenia…,
 • moreover… - co więcej…,
 • in addition to… - na dodatek…,
 • there’s another side to this issue… - jest jeszcze druga strona tego zagadnienia…,
 • finnaly… - w końcu…,
 • in particular… - w szczególności…,
 • as a result… - w rezultacie…,
 • also/besides… - także/poza tym…,
 • last but not least… - ostatnia, lecz nie najmniej istotna sprawa….

Zakończenie rozprawki po angielsku - przykładowe wyrażenia

Także w zakończeniu warto zastosować odpowiednie sformułowania, aby całość brzmiała zgrabnie i spójnie oraz aby określić swoje stanowisko - oto przydatne zwroty:

 • summing up/all in all… - podsumowując…,
 • I think/believe…  - myślę/wierzę…,
 • to my mind… - moim zdaniem…,
 • all things considered… - biorąc to wszystko pod uwagę…,
 • I believe… - wierzę, że…,
 • having considered boht sides… - biorąc pod uwagę obie strony…,
 • it seems to me… - wydaje mi się, że…,
 • I definitely agree with supporters (opponents of)... - zdecydowanie zgadzam się ze zwolennikami (przeciwnikami)...,
 • I’m definitely against… - jestem zdecydowanie przeciwny….

Wskazówka 3. - jakich wyrażeń należy unikać w rozprawce?

W rozprawce należy unikać wyrażeń nacechowanych emocjonalnie oraz kolokwializmów - jej ton powinien odznaczać się obiektywizmem i profesjonalizmem, powinien być więc neutralny emocjonalnie. Nie używaj też wyrażeń nieformalnych.

Teraz już wiesz jak napisać rozprawkę po angielsku - jak przygotować plan, jakich zwrotów używać, a jakich nie. Pamiętaj, aby po zakończeniu pisania, przeczytać cały tekst w poszukiwaniu literówek czy błędów.